Huset Venture Nordjyllands verdensmål

Fra verdensmål til hverdagsmål

Huset Venture Nordjylland bakker op om samtlige af FNs 17 verdensmål. Og 5 af dem arbejder vi særligt aktivt for i dagligdagen: 

Mål 3: Sundhed og trivsel:
Glade og sunde medarbejdere er kernen i vores virke, og vi stræber efter at være en rummelig arbejdsplads med højst mulig grad af trivsel.  Vi har nedsat et særligt trivselsudvalg bestående af medarbejdere, som på tværs af afdelinger samarbejder om at iværksætte initiativer, der styrker sundheden og sammenholdet i Huset.

Derudover iværksætter vi særlige undersøgelser omkring trivselsniveau og arbejdslyst hos alle ansatte i en årlig GAIS-test (gais.dk), ligesom vi giver alle medarbejdere fri og ubegrænset adgang til et væld af sundhedsfremmende aktiviteter, træning og foredrag via abonnement hos mindstepcare.com

Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst:
Verdensmål 8 handler om fuld beskæftigelse og anstændige job til alle, hvilket er udgangspunktet for vores virksomhed. Vi tror nemlig på, at mennesker med funkionsnedsættelser har lige så gode ressourcer som folk uden. Derfor er knap 90 % af vores egne medarbejdere dygtige folk i fleksjob, og vi ser dagligt, hvordan de udvikler både vores arbejdsplads og sig selv i jobbet.  Vi er specielt vilde med delmål 8.5 – og arbejder engageret på at åbne døre til mange flere fleksjob ude på andre virksomheder.

Mål 11. Bæredygtige byer og lokalsamfund:
Vi har den holdning, at man som virksomhed må gå foran og sætte et godt eksempel for samfundet. Derfor har vi et særligt ansvar for at bidrage til det 11. verdensmål, fordi dette verdensmål berører alle mennesker og hele verden på en meget direkte måde. Således samarbejder vi bl.a.  med Aalborg Kommune i projektet FleXskrald, som sikrer miljømæssig håndtering af genanvendeligt affald fra butikker og kontorer. Vores seje fleksjobansatte henter affaldet i eldrevne køretøjer og sørger for at veje det og bringe det til korrekt genbrug eller genanvendelse.

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion:
At naturens ressourcer skal håndteres på en bæredygtig måde, er en selvfølgelighed for os; både i forhold til at udvise ansvar og ved at fokusere aktivt og kontinuerligt på måder, der miljømæssigt optimerer vores eget forbrug. Det har udmøntet sig i, at vi f.eks. anvender svanemærket genbrugs-kopipapir, bæredygtige rengøringsmidler – og begrænser brugen heraf.  Vi bruger også lavenergibelysning og sparer generelt på strøm, varme og vand. Ved indkøb foretrækker vi brugt it-udstyr og genbrugsmøbler. Og vi har, længe før det blev moderne, droppet at købe vand på plasticflasker, så vi også mindsker plasticforbruget i hverdagen.

Mål 17: Partnerskaber for handling:
Ingen kan stå alene – og vi er derfor meget glade for vores mange kreative partnerskaber med andre socialt ansvarlige virksomheder og organisationer. Sammen kan vi nemlig være med til at skabe så mange fleksjob som muligt. Vi samarbejder både med andre socialøkonomiske virksomheder og med en lang række små og mellemstore lokale virksomheder, som køber ydelser hos os i et gensidigt og værdiskabende partnerskab.