Direktør Dorte Boddum Kronborg

Om Huset Venture Nordjylland

Huset Venture Nordjylland er Nordjyllands største registrerede, socialøkonomiske non-profitvirksomhed. Vi udfører opgaver for små og mellemstore virksomheder samt kommuner indenfor:

  • Administration og regnskab/bogholderi
  • Praktiske serviceopgaver som fx rengøring, lager, pedel, kantineservice
  • Kommunikation, tryksager og digitale medier
  • Kompetenceafklaring + jobskabelse

Opgaverne bliver løst af vores medarbejderstab, der helt unikt består af 90 % fleksjobansatte – og som med deres høje grad af faglighed garanterer dig en perfekt service/produkt til konkurrencedygtige priser. Og til tiden. Som kunde hos os tager du samtidigt et socialt ansvar.

Vores formål er at åbne døre til og understøtte fleksjob til mennesker, der ikke kan bestride et fuldtidsjob. Desuden at udvikle – og udbrede viden om – vores eget stærke arbejdsfællesskab; til gavn og inspiration for virksomheder, der ønsker at gøre brug af de ofte uudnyttede ressourcer, fleksjobansatte rummer.

Vores filosofi er, at alle menneskers evner og kompetencer kan udfoldes under de rette forhold. Derfor tror vi på, at mennesker, som har fysiske, psykiske eller sociale begrænsninger for at kunne varetage et fuldtidsjob, er lige så værdifulde medarbejdere som folk i ordinære jobs. Blot i færre timer om ugen.

Huset Venture Nordjylland
– vores kunder ta’r socialt ansvar