Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

​En socialøkonomisk virksomhed kendetegnes, jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, ved at den skal:

 1. have et socialt formål
 2. være erhvervsdrivende
 3. være uafhængig af det offentlige
 4. være inddragende og ansvarlig i sit virke – og
 5. have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til:
  • a: reinvestering i egen virksomhed
  • b: investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder
  • c: donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller
  • d: en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden.

”En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, der på én gang tjener penge på almindelige markedsvilkår og skaber positiv social forandring for samfundet. Nogle socialøkonomiske virksomheder bruger overskuddet til at skabe beskæftigelse for udsatte, mens andre finder svar på udfordringer indenfor miljø og sundhed.

Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet. Socialøkonomiske virksomheder adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. På den anden side adskiller de sig fra eksempelvis frivillige organisationer, fordi de primært anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring”. – Wikipedia

Vi lever i en tid, hvor der fortsat stilles højere krav til arbejdstagerne, som helst skal være fagligt i topform, være fleksible og omstillingsparate – og oveni købet robuste.

Det er der en hel del mennesker, der har svært ved at leve op til. I hvert fald på fuld tid. Det er f.eks. mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelser, og som let kommer til at stå udenfor det ordinære arbejdsmarked.

Som samfund har vi en moralsk og politisk forpligtelse til at give en hånd til de mennesker, der af den ene eller anden grund har svært ved at klare et job på ordinære vilkår. Og her har de socialøkonomiske virksomheder vist sig ekstra kreative. De sætter nemlig en ære i at skabe arbejdspladser med

 • højt til loftet
 • plads til forskellighed og
 • rummelighed overfor funktionsnedsættelser

Samtidigt er der arbejde i den socialøkonomiske virksomhed, der skal udføres, og de ansatte har ansvar for, at deres opgaver løses ordentligt, til tiden – og til kundens og/eller virksomhedens egen tilfredshed. Af samme årsag følger løn- og arbejdsvilkår det øvrige arbejdsmarked.

Hos Huset Venture Nordjylland har vi, ligesom vi arbejder kontinuerligt på at udvikle, en arbejdsplads, hvor rummeligheden går hånd i hånd med salg af serviceydelser og produkter.

Der findes knap 250 forskellige socialøkonomiske virksomheder over hele Danmark. Ca. halvdelen arbejder med arbejdsmarkedsmålrettede beskæftigelsesindsatser og kan f.eks. fungere som 2. aktør for jobcentrene. En mindre del af virksomhederne, herunder Huset Venture Nordjylland, har produktion af varer og tjenesteydelser på lige fod med ordinære virksomheder.

Som socialøkonomisk virksomhed kan man organisere sig under f.eks. Kooperationen eller Selveje Danmark ligesom der i Nordjylland findes en forening for socialøkonomiske virksomheder

Huset Venture Nordjylland deltager aktivt i mange netværk og samarbejder på tværs af landet – for hele tiden at idéudvikle og øge indsatsen for et mere rummeligt arbejdsmarked.

Her kan du se en liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark: https://socialeentreprenorer.dk/socialokonomiske-virksomheder-i-dk/