Hvad er en socialøkonomisk virksomhed?

​Huset Venture Nordjylland er er Nordjyllands største registrerede, socialøkonomiske non-profitvirksomhed. I det følgende kan du blive klogere på, hvad en socialøkonomisk virksomhed er:

”En socialøkonomisk virksomhed er en virksomhed, som tjener penge på almindelige markedsvilkår, men som adskiller sig fra traditionelle virksomheder ved at bruge deres overskud til at løse en samfundsmæssig udfordring”. Kilde: Sociale entreprenører i Danmark

En socialøkonomisk virksomhed kendetegnes, jf. Lov om registrerede socialøkonomiske virksomheder, ved at den skal:

 • have et socialt formål
 • være erhvervsdrivende
 • være uafhængig af det offentlige
 • være inddragende og ansvarlig i sit virke – og
 • have en social håndtering af sit overskud ved at anvende sit resultat efter skat til:
 • a: reinvestering i egen virksomhed
 • b: investering i eller donationer til andre registrerede socialøkonomiske virksomheder
 • c: donationer til organisationer med et almennyttigt eller almenvelgørende formål eller
 • d: en begrænset udbetaling af udbytte eller anden form for overskudsdeling mellem ejerne af virksomheden.

Mellem det offentlige, det private og civilsamfundet
”Socialøkonomiske virksomheder opererer i krydsfeltet mellem den offentlige sektor, den private sektor og civilsamfundet. Socialøkonomiske virksomheder adskiller sig på den ene side fra andre private virksomheder ved, at deres primære formål og drivkraft er at skabe positiv social forandring. På den anden side adskiller de sig fra eksempelvis frivillige organisationer, fordi de primært anvender forretningsmæssige metoder til at opnå denne forandring”. – Wikipedia

Mennesker udenfor det ordinære arbejdsmarked
Vi lever i en tid, hvor der fortsat stilles højere krav til arbejdstagerne, som helst skal være fagligt i topform, være fleksible og omstillingsparate – og oveni købet robuste.

Det er der en hel del mennesker, der har svært ved at leve op til. I hvert fald på fuld tid. Det er f.eks. mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelser, og som let kommer til at stå udenfor det ordinære arbejdsmarked.

Socialøkonomiske virksomheder hjælper
Som samfund har vi en moralsk og politisk forpligtelse til at give en hånd til de mennesker, der af den ene eller anden grund har svært ved at klare et job på ordinære vilkår. Og her har de socialøkonomiske virksomheder vist sig ekstra kreative. De sætter nemlig en ære i at skabe arbejdspladser med

 • højt til loftet
 • plads til forskellighed og
 • rummelighed overfor funktionsnedsættelser

Rummelighed og salg af serviceydelser
Hos Huset Venture Nordjylland har vi en arbejdsplads, hvor rummeligheden går hånd i hånd med salg af serviceydelser og produkter.

Der findes knap 250 forskellige socialøkonomiske virksomheder over hele Danmark. Ca. halvdelen arbejder med arbejdsmarkedsmålrettede beskæftigelsesindsatser og kan f.eks. fungere som 2. aktør for jobcentrene. En mindre del af virksomhederne, herunder Huset Venture Nordjylland, har produktion af varer og tjenesteydelser på lige fod med ordinære virksomheder.

Som socialøkonomisk virksomhed kan man organisere sig under f.eks. Kooperationen eller Selveje Danmark ligesom der i Nordjylland findes en forening for socialøkonomiske virksomheder

Her kan du se en liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark: https://socialeentreprenorer.dk/socialokonomiske-virksomheder-i-dk/