Minister- og borgmesterbesøg på en dag, hvor vi samtidig fejrede en vigtig milepæl.

Fredag den 19. april 2024 blev en særlig arbejdsdag for medarbejderne ved Huset Venture Nordjylland. Først og fremmest, fordi vi havde fornøjelsen af besøg både af Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen og Aalborgs borgmester, Lasse Frimand Jensen, men også fordi vi på dagen kunne markere at vi nu er rundet 75 ansatte. Besøget gav både ministeren og borgmesteren mulighed for et indblik i vores formål som Socialøkonomisk virksomhed.  

Besøget startede ved Lyd & Billed i Vodskov, hvor FleXskrald-teamet ugentligt sorterer og henter affald.  Her fik både ministeren og borgmesteren mulighed for at afprøve jobbet som FleXskraldmedarbejder, inden turen gik videre i vores FleXskraldbil til Stena Recyckling. Her blev affaldet læsset af, og de fik et indblik i, hvordan vi bidrager til den grønne omstilling, idet 97% af det erhvervsaffald vi afleverer, bliver genanvendt. 

Efter turen med FleXskrald-bilen, var det blevet tid til en rundvisning i vores kontorlokaler i Nørresundby, samt plads til spørgsmål og dialog. Første stop blev i vores økonomiafdeling, hvor de blev mødt af vores økonomimedarbejdere, men også af en ganske særlig hund, nemlig Trunte. Både ministeren og borgmesteren hørte historien om, hvorfor Trunte er så vigtig en hund for at Flemmings hverdag kan fungere.

Herefter talte ministeren med Peder fra IT-afdelingen om hans mange år som ansat i fleksjob, og hun sluttede af i vores grafiske afdeling, hvor Brigitta fik muligheden for at fortælle om nogle af de mange produkter som afdelingen kreerer til vores kunder.

Besøget faldt i øvrigt sammen med, at vi netop i april måned rundede hele 75 medarbejdere, og derfor sluttede vi besøget af med at byde på et stykke jubilæumskage, kombineret med præsentation af Huset i tal, samt lægge op til dialog og diskussion af særlig udvalgte emner med både ansatte og bestyrelsesmedlemmer. Ministeren deltog aktivt, stillede spørgsmål, og engagerede sig i en konstruktiv dialog om, hvordan vi kan forbedre vilkårene for at ansætte mennesker i fleksjob. Det var os en stor glæde at opleve den ægte interesse og forståelse for vores arbejde.

Desuden blev der også tid til at fortælle nogle af vores mange positive historier, og som ministeren påpegede, så var det dejligt at høre positive historier også, da de meget sjældent når frem til hendes bord.

Alt i alt en rigtig dejlig dag, som vi vil se tilbage på med store smil.


Pakke- og affaldslogistik med grønt formål.

Tv2 Nord var tirsdag den 5/3 med, da 2 af vores kollegaer fra Team FleXskrald var ude for at teste pakkebokse i et helt nyt projekt, som vi er en del af.

Mange husejere kender den røde boks til farligt affald, som skraldebilen sørger for bliver bragt til korrekt håndtering. Beboere i byejendomme har ikke disse bokse og derfor er der igangsat et nyt projekt i samarbejde med Homerunner, Aalborg Kommune og Huset Venture Nordjylland, hvor nye centralt placerede pakkebokse i Aalborg og Nørresundby får reserveret de to nederste rum til nem indlevering af farligt affald. Medarbejdere fra vores Team FleXskrald skal være med til at tømme boksene, servicere dem og sørge for at de røde bokse bliver afleveret sikkert på Nordværks modtagecenter for farligt affald.

De nye rum åbnes ved at scanne en QR-kode på telefonen, hvorefter man kan placere farligt affald som for eksempel elpærer, batterier og sprayflasker i en rød boks og lukke lågen igen.

Fra onsdag den 6/3 står 34 pakkebokse klar til at modtage det farlige affald, der på sigt gerne skal blive til mindst 50 bokse.

Vil du se, om du bor i nærheden af en boks, linker vi til kortet her: https://experience.arcgis.com/experience/2c9388c625574b07bc833a0fbfbf742d/

Del af et større EU-projekt
Implementeringen af kombinerede pakkebokse med mulighed for håndtering af farligt affald i Aalborg Kommune er en del af et større “grønt” EU Interreg-projekt “MoLo Hubs”, der har til formål at sikre bedre mobilitet og logistik i større byer og reducere bytrafikken, bl.a.  ved at se på muligheden for at klare flere opgaver med samme bil.

Den voksende urbanisering presser byernes infrastruktur. I dag bor 70% af EU’s befolkning i byer og byområder -tallet forventes at stige til 83% frem mod 2050. De logistiske udfordringer med forsynings- og returstrømme vil derfor øges med risiko for blandt andet trafikpropper og luftforurening.

“MoLo Hubs”-projektets formål er bl.a. at optimere kapaciteten fra de køretøjer der skal ind og ud af byerne. Ved at anvende såkaldte Hubs, hvor flere behov i et nærområde kan løses på et sted og serviceres via samkørsel, kan behovet for fx at have en bil i indre by reduceres.

I Aalborg tester vi i første omgang løsningen med tilbud om håndtering af både almindelig pakkepost til og fra byens borgere med en mulighed for at aflevere farligt affald. På sigt er der planer om, at der kan komme flere affaldsfraktioner til, fx tekstilaffald eller emballage.

I projektet indgår yderligere 4 større byer i forskellige lande: Holland, Sverige, Tyskland og Belgien.

Læs mere her


Vi bliver ikke raske af at gå på arbejde, men det skaber værdi for det enkelte menneske og samfundet.

Mennesker og muligheder var omdrejningspunktet, da vi i dag havde besøg af Rådmand for Job og Velfærd Nuuradiin S. Hussein eller som han selv sagde, faktisk kalder vi os for ’Menneske-forvaltningen. – og man kunne tilføje mennesker med forskellige skæbner. For dagens besøg handler om mennesker, skæbner og hvordan Aalborg kommune Huset Venture Nordjylland, kan styrke samarbejdet yderligere, så vi sammen kan skabe et mere inkluderende arbejdsmarked.

For det giver rigtig god mening, netop at have et skarpt fokus på mennesker, der arbejder via fleksjobordningen. Det er nemlig en af de grupper, som kæmper allermest for en plads på arbejdsmarkedet. Men fleksjobordningen er ikke bare en udgift for samfundet – det er en investering i mennesker. I forlængelse heraf kunne Direktør for Huset Venture Nordjylland berette at Huset Venture Nordjylland ved at skabe fleksjobs sparer samfundet for 8,5 millioner kr.

Men det handler i høj grad også om at vi som mennesker gerne vil bidrage til samfundet. Det er herigennem vi definerer vores identitet, og via vores job at vi finder stolthed og glæde i hverdagen. Hvad end man har en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse, betyder det ikke at ens faglige kvaliteter er svækket.

Det genkender Casper Østergaard fra vores Økonomi og Administrationsafdeling: ”Da jeg fik jobbet, blev jeg ikke mere rask, men jeg tænkte mindre på sygdom.” Og sådan gik snakken om bordet, om hvordan det giver værdi at have et job, også selvom man ikke kan arbejde 37 timer om ugen.

Vi vil gerne sige en stor tak til Nuuradiin, fordi du tog dig tid til at besøge Huset Venture Nordjylland. Især for din interesse for vores hus og det vi gør for at skabe meningsfyldte jobs. Vi er glade for vores nuværende samarbejde, og håber på at det kun bliver endnu tættere efter dagens besøg.

Til slut vil gerne sige tak, for besøget til Nuuradiins praktikant, Line fra 9. klasse på Tårnhøjskolen. Line fortalte os, at hun har en stor interesse for netop politik. Line lyttede meget interesseret til vores snak, og vi er imponeret over de gode spørgsmål der kom fra hende. Og bare lige for at vi kan sige: hvad sagde vi, så slår vi det lige fast her. Vi er sikker på, at der er en politiker gemt i dig 😊


Flere af Aalborgs virksomheder ser fordelene i et bæredygtigt samarbejde til affaldshåndtering.

Helsam i Aalborg og Lyd & Billed i Vodskov har indset vigtigheden i at bidrage til den grønne omstilling og har derfor valgt en løsning til affaldshåndtering, der er både fleksibel, klimavenlig og socialt bæredygtig – og til ganske fornuftig pris.

Alle virksomheder skal affaldssortere – og der er skærpet tilsyn på vej  Hvert år produceres og kasseres store mængder affald, som med fordel kan genanvendes i stedet for at ende i skorstenen. Fra januar 2023 har det derfor været et lovkrav, at alle virksomheder sorterer deres affald.

Har man som virksomhed ikke opmærksomhed på håndtering og sortering af affald, kan det få betydelige konsekvenser. Fra 2025 skærpes tilsynet med virksomheders affaldshåndtering, og derfor er det en god ide, at finde fordelagtige løsninger allerede nu.

FleXskrald sikrer en effektiv løsning som er bæredygtig på flere måder.
FleXskrald er et lokalt tilbud til butikker og mindre erhvervsdrivende, som er baseret på mere miljørigtig affaldshåndtering og samtidig også bidrager til at skabe meningsfulde fleksjob.

Men en FleXskrald-aftale hentes affaldet i mindre eldrevne køretøjer. Affaldet vejes og registreres i overensstemmelse med gældende lovgivning og transporteres direkte til Stena Recykling, en virksomhed med omfattende ekspertise inden for genanvendelse. Hos Stena Recykling omdannes affaldet til råmaterialer af høj kvalitet, som derefter videresælges til fremstilling af nye produkter.

FleXskrald har fokus på at gøre løsningen så bæredygtig som mulig – noget som Ole Thomsen fra Helsam Aalborg, er meget glad for:

”Bæredygtighed ligger dybt i vores DNA, fordi det ganske enkelt er det rigtige at gøre, ligesom vores produkter på hylderne også er ærlige produkter. Faktisk, bør vi alle have fokus på hvordan vi kan bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Vi har netop valgt FleXskrald, da det, for os er det mest fleksible, social bæredygtige og omkostningseffektivt.

Når den grønne omstilling også bliver en god forretning
Kim Sørensen fra Lyd & Billed i Vodskov var heller ikke i tvivl, da han blev tilbudt at samarbejde med FleXskrald. Han får ikke bare afhentet sit affald, men har også tilkøbt en sorteringsservice – hvilket han gerne anbefaler andre også.

’Før i tiden var det vores egne medarbejdere, der stod for håndtering og sortering af de store mængder emballage, der følger med de produkter vi sælger. Det fratog tid fra vores kerneydelse – nemlig at yde en god service til vores kunder’, fortæller medejer af Lyd & Billed i Vodskov, Kim Sørensen.

Ud over sparet tid har Lyd & Billed også konstateret, at samarbejdet med FleXskrald er konkurrencedygtigt på pris.

’Udover den gode service, kan vi også konstatere, at FleXskrald er 10-15% billigere end andre leverandørtilbud, fremhæver Kim Sørensen.

FleXskrald er et tilbud fra Huset Venture Nordjylland 
Huset Venture Nordjylland er en socialøkonomisk virksomhed, som tilbyder forskellige serviceydelser til andre virksomheder på almindelige konkurrencevilkår.

FleXskralds formål er, udover at tilbyde bæredygtig affaldshåndtering, også at skabe meningsfulde arbejdspladser for mennesker, der er tilkendt fleksjob. For os er det en central del af vores mission at bidrage til samfundet og sikre, at så mange som muligt kan få en plads på arbejdsmarkedet.


I dag er det Social Enterprise Day!

– og vi vil gerne fortælle dig, hvorfor denne dag er særlig vigtig at lægge mærke til!

Social Enterprise Day er dagen, hvor hele verdenen sætter fokus hvordan socialøkonomiske virksomheder hver dag gør en forskel!

Vi gør en forskel!
Ikke for at prale, men vi er Nordjyllands største socialøkonomiske virksomhed, og hver dag har vi 66 mennesker ansat i fleksjob. 66 mennesker, som er glade for at have et arbejde. For når man har en funktionsnedsættelse, er det ikke en selvfølge at have et job. Desværre!

Men vi vil gerne fortælle dig, hvorfor det er en god forretning for DIN virksomhed. Samtidig håber vi på, at du, sammen med os, vil være med til at få endnu flere glade mennesker i fleksjob.

Socialt ansvar har faktisk rigtig mange fordele for din virksomhed.

Her er lige et par gode grunde:

 • Du kan aflæse det direkte på din bundlinje
 • Du øger trivslen på arbejdspladsen
 • Du tiltrækker kunder og interessenter til din virksomhed

Vil du vide mere, så ræk ud efter os. Vi har altid kaffe på kanden, og tid til en snak.


Kom og besøg os den 2. november 2023

I anledning af ”fleksjobberdagen” inviterer Huset Venture Nordjylland til ’Åbent Hus’, og alle interesserede er velkomne.

Er du nysgerrig på, hvad vi laver hos Huset Venture Nordjylland? Så har du nu chancen for at blive klogere, når vi inviterer til et kig ind ’bag kulisserne’. Det gælder alle, uanset om du aktivt søger fleksjob, er under udredning til fleksjob, virksomhedsejer der står for at skulle ansætte en medarbejder i fleksjob, sagsbehandler i en kommune, nært beslægtet med en af vores mange ansatte -eller bare gerne vil vide mere.

Vi har kaffe på kanden, så kig ind, se dig omkring og stil endelig spørgsmål til os.

Vi holder åbent hus:
Torsdag d. 2. november fra klokken 10 – 12
Kystvejen 50, 9400 Nørresundby

På dagen vil du fx kunne besøge vores regnskabsafdeling, der yder regnskabsservice til kirker og små virksomheder eller reklameafdelingen, som kan alt inden for digital design, hjemmesider og tryksager.

Eller hør mere om:

 • FleXansat-konceptet, hvor ansatte herfra udfører opgaver på andre virksomheder
 • Team Venture, der i samarbejde med nordjyske virksomheder hjælper mennesker tilbage på arbejdsmarkedet
 • FleXskrald, der hjælper dig med at sortere og håndtere dit affald, så mest muligt bliver genbrugt
 • FleXrunner, som sikrer hurtig og mere bæredygtig distribution af erhvervspakker

Vi glæder os til at hilse på dig!

Du kan tilmelde dig via linket her: https://fleksjobbernetvaerket.nemtilmeld.dk/14/

Hov for resten: Det ikke kun os, der holder åbent hus. Det gør de også i Huset Venture Aarhus, Kolding, Ringkøbing og Storkøbenhavn. Det kan du læse mere om her: https://husetventure.dk/storkobenhavn/aabent-hus-i-huset-venture-i-storkoebenhavn-aarhus-ringkoebing-og-kolding/


Sammen har vi den bedste viden og de stærkeste kompetencer

Jobcenter Rebild og Huset Venture Nordjylland (HVN) har i mange år haft et tæt og værdifuldt samarbejde om at skabe særlige jobåbninger.

Et arbejdsmarked med plads til alle er med til at styrke velfærden, og nogle gange kræver det blot, at der findes nye veje -og mod til at indgå partnerskaber på tværs mellem virksomheder og jobcenter.

Det nyeste samarbejde er kommet i stand i marts 2023 med base i Støvringvirksomheden Global Tools, hvor HVN nu har et lille internt ”Team Venture”, bestående af medarbejdere og en indsats for 5-6 jobsøgende fra Jobcenter Rebild.   

Dette samarbejde har fået stor betydning for 37-årige Susan Pedersen, som kæmper med følger efter en psykisk overbelastning. Heldigvis var Susans sagsbehandler på jobcentret opmærksom på muligheden for et forløb i Team Venture og de muligheder, det ville give Susan for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

 • ”Efter at min sagsbehandler og jeg havde et møde med Anita (personlig mentor hos HVN), var jeg ikke i tvivl om, at hende ville jeg gerne have et tættere samarbejde med. Jeg kunne med det samme mærke, at det her var et forløb jeg kunne se mig selv i.”

Det afgørende for Susan er især den forståelse hun er blevet mødt med, og muligheden for et længerevarende individuelt udviklingsforløb.

 • ”Uden støtte og vejledning, havde jeg ikke været hvor jeg er i dag, fortæller Susan Pedersen og fortsætter: Det er gælder også det gode forhold til kollegaerne, stemningen i huset, og det at alle bliver behandlet lige, der tilsammen gør at mig meget glad for det forløb jeg er igennem. Og så er det jo helt særligt at være et sted, hvor jeg mærker at andre også har udfordringer, så jeg ikke føler mig anderledes eller forkert.”

Et succesfyldt samarbejde der rammer ’Bulls Eye’ i forhold til at skabe job.
”Vores samarbejde med Jobcenter Rebild bygger på ligeværdighed, erfaringsdeling og en løsningsorienteret indsats. Det gælder både ledelsen og den enkelte sagsbehandler, fortæller afdelingsleder Charlotte Fisher fra HVN.

”Jobcentret formår at sætte borgerens muligheder og ressourcer i fokus, og sammen har vi en fælles forståelse af, at man med den rette støtte og indsats kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Vi oplever, at de deltagere som vi får igennem et Team Venture forløb, er blevet styrket og afklaret, og at de som har været parate til det, stort set alle har fået job. Nogle er ansat direkte i basevirksomheden, som på den måde får nytte af en pipeline til rekruttering. Nogle har fundet job i andre lokale virksomheder, og vi har endda også været heldige selv at kunne fastansætte nogle af dem i HVN. Derved hjælper vi ikke bare mennesker tilbage på arbejdsmarkedet, vi skaber også løbende nye job.”

Faktaboks?: Hver fjerde dansker lever med et handicap – synligt eller usynligt, og ud fra de seneste ledighedstal fremgår det, at det også er denne gruppe, der tegner sig for langt den største andel af ledige.

Desværre er der en del af disse mennesker, som ikke er jobparate. Udover at skulle overskue at gå på arbejde, har mange af dem helt generelle udfordringer med at håndtere hverdagen og de daglige opgaver der følger med.

 


Huset Venture Nordjylland (HVN) og GlobalTools har indgået et spændende samarbejde, der viser, hvordan private virksomheder kan bidrage til kommunernes arbejde med at løse komplekse beskæftigelsesudfordringer.

Partnerskabet går ud på, at GlobalTools får løst nogle af de daglige opgaver, samtidig med at Huset Venture Nordjylland hjælper mennesker med funktionsnedsættelser med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Huset Venture Nordjylland har et erfarent team, kendt som Team Venture, der er specialiseret i at tilbyde skræddersyede forløb til mennesker med særlige psykiske udfordringer. Team Venture er dedikeret til at hjælpe mennesker ikke kun med at genindtræde på arbejdsmarkedet, men også med at mestre dagligdagens udfordringer og opnå en stabil hverdag.

Deres støtte omfatter alt fra at etablere et velfungerende hjemmeliv til at hjælpe deltagerne med at tilpasse sig kravene på en arbejdsplads og udføre deres opgaver.

Næsten alle deltagere, der har gennemført et forløb hos Team Venture, har opnået afklaring om deres fremtid, og de, der har været klar til arbejdsmarkedet, har stort set alle fået job i forbindelse med forløbet.

Dette bekræfter anbefalingerne fra reformkommissionen om det værdifulde samarbejde mellem kommuner og private aktører, der ikke kun gavner deltagerne, men også styrker samfundsøkonomien.

Rentabel og fleksibel virksomhedsløsning
For GlobalTools, der er beliggende i den moderne erhvervspark i Støvring, har samarbejdet med Huset Venture Nordjylland vist sig at være en rentabel og fleksibel virksomhedsløsning.

Selvom social ansvarlighed ikke var den primære overvejelse for direktør Stefan Berg, da han blev kontaktet af Charlotte Fischer fra Team Venture, fandt han ideen yderst interessant.

– Som virksomhedsejer må jeg først og fremmest se på, om et samarbejde er rentabelt for os, understreger direktør Stefan Berg.

– Vi gør allerede en del for at tage socialt ansvar, både i form af lokale sponsorater, men også i forhold til at hjælpe mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Vi har ofte praktikanter i arbejdsprøvning, og så har vi en medarbejder ansat i fleksjob.

– Da jeg modtog henvendelsen fra Huset Venture Nordjylland (HVN), passede det lige nøjagtig med, at vi stod overfor en omstrukturering, fortsætter Stefan Berg.

– Efter en optimering af virksomhedens lagerstyring, søgte vi nu i højere grad efter en anden type arbejdskraft. Hertil passede de muligheder som HVN præsenterede for mig lige nøjagtig til vores behov.

En løsning der også giver overskud i dagligdagen for GlobalTools andre medarbejdere
Stefan fortæller også om, hvordan samarbejdet har gjort det muligt at løse opgaver mere fleksibelt, samtidig med at hans fastansatte medarbejdere kan fokusere mere på deres kerneopgaver.

– I starten handlede det mest om at få løst nogle pakkeopgaver på lageret, men over tid er også andre opgaver kommet med. For eksempel har vi fået en ’Husalf’, der tager sig af alt det vi ellers ikke lige har tid til.

– Det sparer både mig, og mine ansatte for at skulle koncentrere os om små opgaver som indkøb af kaffe og morgenbrød, rengøring og vedligehold af kaffemaskinen og tømning af opvaskemaskinen.

Hvem er Team Venture?
Team Venture, en del af Huset Venture Nordjylland, tilbyder et samarbejde, der hjælper mennesker med at vende tilbage til arbejdsmarkedet. Teamet består af en teamleder, medarbejdere og deltagere. Teamlederen fungerer som en kontakt mellem virksomheden og Team Venture, og står for aftaler samt mentorordninger.

Medarbejderne er personer i fleksjob, og de udfører arbejdet, som virksomheden betaler for. Disse medarbejdere er tidligere deltagere, der nu hjælper andre deltagere med at komme tilbage til arbejdsmarkedet. Deltagerne er personer, der har haft svært ved at finde beskæftigelse af forskellige årsager.

Team Venture tilbyder støtte og vejledning for at hjælpe dem med at komme igennem hverdagen og finde beskæftigelse. Teamet udfører opgaver som plukning og pakning af webordrer, rengøring, opdækning og afrydning, vedligeholdelse af udearealer samt håndtering og sortering af affald og emballage.

Gennem samarbejdet med Team Venture opnår deltagerne ofte succes med at komme tilbage til hverdagen og arbejdsmarkedet, især efter tidligere langvarige forløb uden afklaring.

Kilde: Vores Støvring

Link: https://vores-stovring.dk/a/huset-venture-nordjylland-og-globaltools-indgaar-partnerskab-for-at-styrke-beskaeftigelsen-skabe-fleksible-arbejdsloesninger-og-bidrage-til-samfundsoekonomien/118e7ef0-368e-4102-bf3a-295c0dea4720

 


Et opslag på Linkedln gjorde en forskel

Flere end 4300 nordjyske unge står Lige nu uden uddannelse eller job. En stor del af dem har forskellige udfordringer, som kan gøre vejen til målet besværligt. Et særligt opslag på Linkedln førte Kristjan Tómasson til sin drømmeuddannelse, men der skal gøres meget mere for at få flere i mål!

Kristjan fra Farsø er 20 år, og ved første øjekast kan man ikke se, at han både har muskelsvind, autisme og ADHD. Som det er nu, kan han ikke gå mere end 500 meter ad gangen, og på sigt ser Kristjan ind i en fremtid i kørestol. Derfor er Kristjan nødt til at tage sine forholdsregler i forhold til valg af uddannelse og kommende arbejdsplads. Det er f.eks. vigtigt, at han finder et stillesiddende job, som han også vil kunne varetage, når kroppen bliver mere svækket, end den er nu. Kristjan begyndte alle­rede at lede efter elevplads tilbage i 2021, men selvom han blev færdig på skoleforløbet i juni 2022 – og fortsatte med at søge, var det desværre ikke så let. Derfor kom han på et jobskabende forløb ved Flexfabrikken i Viborg – og så skete der noget.

Viralt opslag førte til elevpladsen
I efteråret 2022 hørte Henriette Højer, der er administrerende direktør for Flexfabrikken, at en af deres kursister søgte efter elevplads, men at det var en udfordring blandt andet på grund af en funktionsnedsættelse.

– Vi må have omverdenen til at forstå, at det er kompetencerne der er det primære, og funktionsnedsættelsen sekundært. Så længe man kan varetage sit job, på lige fod med andre, bør alle også have en fair og lige chance på arbejdsmarkedet, fortæller Henriette Højer og fortsætter:

– Der bliver snakket alt for meget om at tage socialt ansvar, men der er alt for lidt handling.

Kristjans historie blev afgørende for, at hun skrev et oplag, som endte med langt over 20.000 visninger og som blev delt 138 gange, og kommenteret af en masse søde og hjælpsomme mennesker.

Opslaget resulterede i fire konkrete henvendelser, heriblandt en fra Huset Venture Nordjylland, som gerne ville gøre plads til den rette elev i virksomhedens økonomiafdeling.

Ikke langt fra tanke til handling
– Som socialøkonomisk virksomhed, har vi længe talt om, at når vi skulle have en elev, skulle det være en med funktions­nedsættelse. For når man ikke er “snorlige” er det ofte endnu sværere at komme igennem nåleøjet i forhold til at finde elevplads – og det vil vi gerne rette lidt op på, fortæller Dorte Boddum Kronborg, der er direktør for Huset Venture Nordjylland.

– Derfor gik der ikke langt tid fra Linkedin opslaget til, at vi kontaktede Flexfabrikken for at høre mere om Kristjan – og han har siden december 2022 været elev her hos os.

Få nordjyske unge er i uddannelse eller job
Ifølge en opgørelse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd er 42.000 unge i Danmark uden uddannelse eller job. Godt 4.300 af disse bor i Nordjylland, og en stor andel af dem – op mod 40% – har enten fysiske eller psykiske udfordringer, hvilket ikke gør det lettere.

Derfor er vi også nødt til at hjælpe hinanden, og se på muligheden for at få disse nordjyske unge igennem en uddannelse og ud i job.

– Som samfund har vi ikke råd til at lade så mange unge stå udenfor. Alle må og skal tage ansvar, også selvom det umiddelbart kan se svært ud. Det handler ikke om hvor meget man gør, men at man gør noget, mener Dorte og tilføjer:

– Ansvaret for at sikre, at alle unge får en reel chance for at bidrage til vores samfund, påhviler dog ikke alene virksomhederne. Det offentlige kan som myndighed også være med til at sikre en bedre udvikling i fremtiden, ved at sørge for at stille den nødvendige information og hjælp til rådighed, så det bliver lettere for virksomhederne at tage socialt ansvar.

Er din virksomhed klar til at gøre en forskel?
I Huset Venture Nordjylland arbejder vi på at gøre det let for virksomheder at tage socialt ansvar. Går du med overvejelser om at ansætte en elev med udfordringer eller en medarbejder i fleksjob, så tag endelig kontakt til os. Vi har stor erfaring på området og hjælper dig gerne i processen.

Vi længe været udkig efter en elev der passede til virksomhedens sociale ansvar; og derfor vor der ikke langt fro tanke til handling, fortæller Dorte Boddum Kronborg, direktør for Huset Venture Nordjylland.

FleXskrald/FleXrunner

Afhentning af genanvendeligt affald og pakker i Aalborg med fokus på miljøet og socialt ansvar!
I denne måneds udgave af SMV Aalborg medlemsblad kan du læse en artikel om Lise, der er ejer af Toftild og en af vores kunder. Toftild er en virksomhed med hjertet på rette sted. De er bæredygtige og social økonomiske – næsten helt uden at lægge mærke til det selv.

De nye regler for sortering af affald, har ikke gjort det lettere at være erhvervsdrivende. Det behøver Toftild dog ikke at bekymre sig så meget om, da de har en aftale med FleXskrald.

FleXskrald udvider og bliver til FleXrunner
I artiklen skriver vi om vores nyeste tiltag FleXrunner, der er lige på trapperne. Det betyder at du kan både kan få afhentet affald, og sende pakker på en bæredygtig måde, samtidig med at du tager socialt ansvar.

Vil du allerede nu vide mere om FleXrunner, er du mere end velkommen til at kontakte os. Ellers lover vi at fortælle mere lige om lidt.

Læs bladet her – Se side 22-23


Kender du det?

Det er juleaften, og alle er klar til at gå rundt om juletræet. Men hvor er sanghæfterne? 

Hos Huset Venture Nordjylland har vi løsningen til dig! Vores grafiske afdeling har lavet et flot sanghæfte, lige til at printe ud.

Vi ønsker alle en god tur rundt om juletræet.
Hilsen Huset Venture Nordjyllands julefrokost kor 2022

Klik på billedet for at downloade sanghæftet, og vær klar til turen rundt om juletræet.


 

Webinar

Vil du vide mere om rekruttering af mennesker med psykisk sårbarhed?

Sammen med Jobstyrke i Nord, Topvirk og Cabi inviterer vi dig, der til dagligt arbejder med rekruttering til et GRATIS webinar.

Vi sætter fokus på, hvilke virksomme metoder der kan medvirke til at bl.a. ledige med en psykisk sårbarhed kan komme i job.

Det får du med på seks kvarter:

 • To jobcentres erfaringer med, hvilken målgruppe, der skal tilbydes et håndholdt forløb
 • Erfaringer om det gode samarbejde mellem jobcenter og aktør
 • Viden om hvilke elementer der bidrager til at deltageren bliver klar til at komme i gang på arbejdsmarkedet
 • Hvad man i øvrigt kan samarbejde med socialøkonomiske virksomheder om

Klik her hvis du vide mere eller tilmeldes webinaret

https://lnkd.in/e5qxCwZa


Mentorstøtte

”Jeg har virkelig fået hjælp til at falde på plads på job”
– Huset Venture Nordjyllands mentorstøtte i funktion

Huset Venture Nordjyllands mentorteam støtter mennesker, der har brug for en ekstra hånd til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Jobcentrenes rådgivere bevilger mentorstøtten – og de konkrete behov for støtte er meget forskellige.

Ofte handler det om hjælpe mennesker i gang i et job. Men det kan også dreje sig om hjælp til at blive bevidst om – og dosere egne ressourcer hensigtsmæssigt.

En af de seneste opgaver vi har haft, var således støtte til en ung, dygtig og ambitiøs kvinde, der har et særligt handicap. Efter endt studietid blev Clara (navnet er opdigtet) ansat på fuld tid i en større, landsdækkende virksomhed. Fuld tid førte dog til, at Clara bl.a. led af søvnløshed og daglig, invaliderende hovedpine/migræne.

Via vores bevilgede mentortimer hjalp vi Clara til at finde frem til det antal timer, hun kan arbejde – og til en mere dækkende forståelse af sig selv som arbejdskapacitet.

Forløbet, som vi tilrettelagde i samarbejde med Clara selv, bestod af en række 1-til-1-samtaler, hvor emner som arbejdsidentitet og -intensitet, var centrale.

Samtidig afprøvede vi i perioder forskellige timeantal for at finde det rette. Undervejs fik vi i fællesskab afdækket Claras særlige udfordringer og styrker. På den måde har vi skitseret en ramme, hvori hun fremover kan yde sit bedste som medarbejder.

På baggrund af forløbet er Clara i et afklarende forløb med henblik på fleksjob. Ligesom hun har fået en langt dybere forståelse af, hvordan hun bliver sin egen bedste udgave på arbejdsmarkedet.

”Mentorstøtten har virkelig hjulpet mig til at falde på plads på jobbet, og har været afgørende for min selvforståelse som medarbejder på en virksomhed. Jeg er blevet meget bedre til at tage hensyn til mine helbredsmæssige udfordringer, så jeg kan yde mit bedste. Og endda også have energi til et liv ved siden af jobbet”, siger Clara.

Vi ønsker hende al mulig held og lykke i fremtiden.

 


Tak for sidst

Fredag den 19. august var en helt særlig dag for os. Og vi kan kun sige stort tak

Tak til alle jer, der sendte en hilsen. Tak til alle, der kom og fejrede vores 15 år sammen med os.

Tak for alle gaverne, de flotte taler undervejs – og den varme opbakning, der konstant strømmede mod os og vores formål og virke.

En særlig tak skal også lyde til poetry slammer Sara Hauge for rammende ord om psykisk sygdom – og til facilitator Malene Sondrup for ”live” illustration af dagens gang.

Og naturligvis skal der også lyde en tak til Vejrguderne: Efter endeløse dage med regn og blæst, blev vores jubilæumsdag helt mirakuløst badet i strålende sol og høj, blå augusthimmel.


 

ÅBENT HUS

Vi glæder os til at se dig til en festlig dag fredag den 19. august fra 14.00 til 16.30.

Af praktiske hensyn vil vi gerne vide hvor mange personer, du/I kommer.

Tilmeld dig her: husetventurenordjylland.nemtilmeld.dk

 

 

 

 


– Jeg glæder mig til fællesskab, fremdrift og fokus på social bæredygtighed

Velkommen til vores nye økonomi- og administrationschef, Jette Anna Nielsen:

 

Jette Anna Nielsen-I stillingen som økonomi- og administrationschef hos Huset Venture Nordjylland kan min baggrund indenfor revision, økonomi og ledelse forenes med det sociale engagement, jeg føler. Det ligger mig på sinde, at medmennesker bliver respekteret, trods forskelligheder, udtaler Jette Anna. – Huset Venture Nordjylland fremstår som et positivt eksempel i samfundet.

– Som leder uddelegerer jeg trygt ansvar til dygtige medarbejdere og tror på, at ejerskab til opgaverne skaber mere arbejdsglæde og mere effektivitet og værdi, både for kunderne som for de ansatte selv.

– Jeg glæder mig til at blive en del af et engageret team, der brænder for fremdrift med fokus på social bæredygtighed. Det bliver spændende at kunne bidrage til den strategiske udvikling af Huset Venture Nordjylland, såvel med hensyn til målet om mere synlighed som til at kunne udvide porteføljen, samtidig med, at fokus holdes på udvikling og uddannelse, så medarbejderstaben dygtiggøres fortløbende.

– Det skal være sjovt at gå på arbejde. Et væsentligt omdrejningspunkt er gensidig respekt samt en god og uformel omgangstone – og masser af humor, smiler Jette Anna og slutter med at fortælle om sine ambitioner for Huset Venture Nordjylland:

– Vi skal fortsætte med at være Nordjyllands største socialøkonomiske virksomhed. Vi skal åbne døre til endnu flere fleksjob og være de bedste på vores felt. Ambitionen er, at vi skal være Nordeuropas fedeste arbejdsplads 

Velkommen til Jette Anna.


 

YES!!!! Direktør Dorte Boddum Kronborg på europæisk TOP 100-liste!

Dorte Boddum KronborgSTORT TILLYKKE til vores fantastiske ildsjæl, frontkæmper og direktør, Dorte Boddum Kronborg, for at være én af de 100 mest inspirerende kvinder i Europa indenfor socialt entreprenørskab.

Prisen uddeles af Euclid Network til de kvinder, der i særlig grad har markeret sig ved deres indflydelse og præstation indenfor socialt entreprenørskab – til inspiration for alle, der ønsker at gøre en indsats på området.

Godt gået, Dorte

Se listen over inspirerende kvinder (nævnt i tilfældig rækkefølge) her:

 


”Efter ca. 14 dage sænker de skuldrene”

– sådan går det med JobStyrke i Nord

Hannah Holm– JobStyrke i Nords succes er, at deltagerne bliver set, hørt og forstået hver dag. Derfor (gen)finder de tillid til omgivelserne – og tro på sig selv. Og dérfra udvikler de sig og kommer nærmere arbejdsmarkedet.

Hannah Holm er cand.mag. i lærings- og forandringsprocesser, innovationspædagog og daglig koordinator på ”JobStyrke i Nord”; et jobmålrettet projektforløb for mennesker over 30 med en psykisk sårbarhed.

– Det er meget forskelligt, hvad deltagerne skal støttes i for at komme nærmere et job. Det kan være at mestre hverdagen, skrive en ansøgning eller øge modet til at tage den personlige samtale. Den støtte får de hos os. Men først og fremmest ser vi deltagerne som de nuancerede mennesker, de er. Det er dét, der gør hele forskellen, siger Hannah.

JobStyrke i Nord er et projekt, Huset Venture Nordjylland i fællesskab med CABI og Topvirk har taget initiativ til. – Vi bruger hinanden til gensidig inspiration og faglig sparring, og det giver en ekstra styrke til projektet, fortsætter Hannah.

–  Nu er vi nogenlunde halvvejs, og det er forunderligt at se deltagernes udvikling. Nogle kommer i job, andre vokser i praktik eller i deres dagligdag. Men fælles for dem alle er, at de lærer – og oplever – at indgå i gensidigt anerkendende og dynamiske sammenhænge med andre mennesker.

– Der plejer at gå ca. 14 dage, før de opdager, at de bliver respekteret og inddraget i et helhedsorienteret miljø hos os. Så falder deres skuldre på plads. Og så er det, vi fx ser, at en person, der har fået en psykisk sårbarhed pga. tidligere dårligt arbejdsmiljø, nu er fuld af selvtillid og bliver kaldt til jobsamtale 3 gange på en uge, smiler Hannah.

– Jeg glæder mig til mange flere succeshistorier på JobStyrke i Nord i fremtiden, slutter hun.


Stor genbrugsglæde i små hænder

klippe-klisterProjekt FleXskrald er et unikt, socialt og klimamæssigt bæredygtigt affaldsprojekt.

Det er også et udviklingspræget projekt, for vores dygtige FleXskrald-medarbejdere er fulde af gode ideer. F.eks. har de fundet på, at det bio/majsfyld, der ofte beskytter varer i kasser under forsendelse, kan genbruges i kreativ leg af børnehavebørn. Majsfyldet er præcist det samme som de kendte PayMais – bortset fra, at ”pakkefyldet” er hvidt og ikke farvet.

Børnene i Nøvling Børnehave lader sig på ingen måder begrænse af de manglende farver 🙂 De elsker pakkefyldet og bruger det på utallige måder til f.eks. dekoration eller som dele af kunstprojekter. Og så er det helt uden plastic og kemikalier og er 100 % komposterbart, har producenten oplyst FleXskrald om.

FleXskrald henter pakkefyldet hos ”By Anjiden” i Vodskov og afleverer det herefter til de forventningsfulde børn i børnehaven, der altid er klar til mere kreativ leg.

Og der er flere gode ideer undervejs: Bechmann Skilte i Nørresundby (der har folieret FleXskralds nye bil) deltager lige nu i ét af FleXskralds nyeste prøve-genbrugs-projekter:

Når Bechmann Skilte folierer en bil eller et skilt, står virksomheden tilbage med meget store stykker ”bagside” (1,4 x 5-6 meter). Bagsiden er et restprodukt, der ellers kun kan gå i brændbart, men som skolebørnene i Vodskov Skole godt kan bruge til at male på.

Her i Huset glæder vi os over vores ”genbrugsnørder” i FleXskrald, og vi ser frem til at kunne fortælle om endnu flere (ikke-genanvendelige) affaldsprodukter, som kan genbruges på kreative måder.

Rigtig glædelig genbrugsjul 🙂

 

 


 – De har drysset lidt julemagi ud over mig

Charlotte Afasis– Jeg har fået masser af arbejdserfaring gennem et helt hav af praktikpladser. Alligevel er jeg blevet valgt fra pga. mit handicap. Man ville bare ikke have en kørestolsbruger. Selv om det ikke var dét, det hed sig, siger Charlotte Abasi, Cand. Soc. og fleksjobgodkendt.

Som 18-årig fik Charlotte en blodforgiftning, der medførte koma, amputation af det ene ben og talrige operationer i det andet. Charlotte blev kørestolsbruger, og 13 år efter viste det sig, at komaen også havde givet en kognitiv hjerneskade.

Alligevel har hun formået at tage akademisk uddannelse. Og som nyuddannet havde hun masser af blod på tanden ift. at søge job. Men energien rakte ikke til et 37-timers job, og efter depression og udredning blev Charlotte godkendt til fleksjob.

– Men det er stadig helt utrolig svært for en handicappet at få et ”rigtigt” job. Og det gnaver i selvværdet. Efterhånden tror man jo ikke på, at man er noget værd, siger Charlotte, der dog ikke gav op:

– Jeg havde hørt meget godt om Huset Venture Nordjylland, og efter eget ønske blev jeg visiteret til et 13-ugers jobsøgningsforløb hos dem.

– Huset Venture Nordjylland er et fantastisk sted at komme. De er meget rummelige og hensynsfulde, og forløbet er konkret og meningsfyldt. Jeg føler mig velkommen, set og hørt. Sammen med min vejleder arbejder jeg lige så stille ind til kernen af, hvad jeg fagligt og personligt kan bidrage med. Det er ud fra dén kerne, at mit selvværd vokser. Og ud fra dén, jeg nu søger job.

– Det er som om, Huset Venture Nordjylland har drysset lidt julemagi ud over mig: Jeg ved, jeg har meget at give af på arbejdsmarkedet. Og jeg ved, jeg får et job, slutter Charlotte.

 


– Da det hele ramlede, gav Huset Venture Nordjylland mig en chance

Ole AhlerBosnien. Kosovo. Irak. Tre krige har efterladt Ole Ahler med PTSD. Der gik bare længe, før det brød frem. Først skulle Ole lige arbejde fuldtids som vindmølletekniker. I 10 år.

– Det var det perfekte job for mig. At klatre op i møllerne dagen lang gav masser af adrenalin. Åbenbart så meget, at jeg aldrig mærkede mig selv. Men så fik jeg fik en datter, og konfrontationen med dette lille sårbare væsen trak det hele op til overfladen. Det var en utrolig svær tid. Jeg anede ikke hvem jeg var, eller hvad der skete. Det kostede mig endda mit ægteskab, siger Ole og kigger lidt væk.

– Uden ”systemet” havde jeg nok gået på landevejen

– Gik du til læge?

– Ja, langt om længe. Og blev med det samme sendt videre til psykiater, der diagnosticerede mig med PTSD. Jobbet havde jeg mistet for længst, og jeg var helt på bar bund.  Men heldigvis har vi et sikkerhedsnet her i landet, og revalidering og fleksjob kom på tegnebrættet på et tidspunkt. Mange mennesker siger, at ”systemet” og fleksjobafklaringsprocessen ødelægger dem. Jeg siger det modsatte: Jeg er blevet reddet af systemet, og jeg havde de mest fantastiske rådgivere i kommunen. Uden dem havde jeg nok været eneboer langt ude i en skov. Eller gået på landevejen, siger Ole og kigger eftertænksomt – og taknemmeligt – frem for sig.

Ole Ahler er fleksjobansat som pedel hos Huset Venture Nordjylland. Han er mødt ind fra de praktiske opgaver – og har trods krig og PTSD ikke glemt sine gode manerer: Det er ham, der skænker kaffen, mens den lave novembersol skinner mildt udenfor. Man bliver nysgerrig på hans historie:

  – Hvad skete der så, hvordan kom du videre?

– Jeg fik bevilget revalidering og tog en uddannelse som produktionsteknolog, hvor jeg fik en aftale om at tage praktik og eksamen på halv tid, så jeg kunne holde til det. Samtidigt blev praktikdelen på uddannelsen brugt som fleksjobafklaring. Og det endte heldigvis med, at jeg fik bevilget fleksjob. 9 timer om ugen, til at starte på.

– Men så stoppede alt det gode; og jeg gik helt ned

– Du var godkendt til fleksjob, havde din PTSD under kontrol og var klar til at komme tilbage på arbejdsmarkedet, hvorfor siger du så, at alt det gode stoppede?

– Der stod jo ”fleksjob” på mig! Men jeg forstår det ikke: Jeg har to uddannelser bag mig; mekaniker og produktionsteknolog. Den sidste med topkarakter. Og ved du hvad? Jeg har også 30 års erfaring fra arbejdsmarkedet. Lidt tæller det vel også, at man har kæmpet for fred på vegne af sit land. I tre omgange. Og alligevel ville ingen ansætte mig. Det var helt skørt. Det var KUN, fordi der stod ”fleksjob” på mig! Jeg havde – og har – et enormt stort netværk og søgte både indenfor og udenfor. Jeg søgte ALT. Og ikke engang fejedreng kunne jeg blive! Det var dér, jeg mistede modet fuldstændigt. Det føltes som om, livet var slut for mig.

– Men nu er du er i job. Hvad blev vendepunktet?

– Så kom jeg et sted hen, hvor personen kunne se mig

– En dag skulle jeg hente min datter hos en legekammerat. Og da jeg hen over en kop kaffe fortalte forældrene, at jeg søgte fleksjob, tog fruen i huset telefonen og ringede til Charlotte hos Huset Venture Nordjylland. Jeg fik lov at sende mit CV og fik en samtale med Charlotte i stand. Og dér blev jeg set. Jeg oplevede, at Charlotte kunne SE mig – og se alt, hvad jeg havde i mig. På godt og ondt. Jeg kan ikke sige dig, hvor forløsende det var. Jeg var ikke en ansøgning. Jeg var ikke en ”godkendt til fleksjob”. Jeg var ikke et sagsnummer. Jeg var et nuanceret menneske med mange kompetencer, og det kunne Charlotte se. Så hun og Dorte valgte at give mig en chance, og jeg blev ansat som pedel. Det var en rigtig god dag!

– Folk tror, at fleksjobansatte er lidt smådumme

– Hvorfor tror du, at ”godkendt til fleksjob” skræmmer arbejdsgivere?

– Jamen, ingen ved, hvad fleksjob egentlig er. Det er mit indtryk, at folk ude på virksomhederne tror, at fleksjobansatte er sådan nogle lidt smådumme stakler, der bare futter lidt omkring. Det er dét, der er problemet. Men langt de fleste fleksjobansatte er erfarne, dygtige medarbejdere, der har utrolig meget at byde på. Derfor skal der oplyses meget mere om fleksjobansatte. Og her kan de socialøkonomiske virksomheder noget helt særligt. De har en helt anden måde at tænke på. De ser mennesket og ressourcerne. Ikke begrænsninger. I dag har alle virksomheder med respekt for sig selv grøn omstilling. Det næste bliver socialt ansvar. Som de socialøkonomiske virksomheder allerede er ved at få godt kørt ind, siger Ole og fortæller, at han brænder for at tage del i den proces.

– Historien er blevet positiv igen

Har du nogle drømme for fremtiden?

– At jeg på én eller anden måde kan hjælpe andre. Dét at hjælpe gør fantastisk meget for mit selvværd. To ting er vigtige for et sundt sind og for selvværd: Samtale og natur. Hos Huset Venture Nordjylland oplever jeg både at kunne hjælpe andre og at kunne samtale. Jeg har et ”safe space” med min chef, og der kan vi helt trygt sætte ord på alt. Det gavner en gammel veteran mere, end du aner. Og så naturen. Den helbreder. Smagen af saltvand, den vilde natur, havets brusen. Jeg har faktisk mit hus til salg, så drømmen om at leve minimalistisk og tæt på naturen er ved at blive realiseret, smiler Ole. – Historien er blevet positiv igen. Pæren er atter tændt. Jeg mistede mit sprog, da det hele ramlede, men det med at finde ordene i min mund bliver bedre og bedre.

– Jeg gik sgu inde i Netto og fældede en tåre

– Ja, jeg synes, du klarer det med ordene ret godt. Jeg mangler lige et spørgsmål: Hvad er det bedste ved at være ansat hos Huset Venture Nordjylland?

– Mange ting. Men ledelsen ser mig som den, jeg er. Jeg ved, de støtter mig. Det giver mig både selvtillid og selvværd. Derfor kan jeg tage ejerskab over mine opgaver, og så gør man virkelig sit bedste. Det betyder alt sammen, at jeg har mere overskud til min datter. Jeg er en gladere person. Her på Huset Venture Nordjylland kan man sænke skuldrene og være dén, man er. En anden ting er, at der er mange muligheder her. Jeg er i første omgang ansat som pedel. Men jeg kommer til at arbejde på Husets Veteransektion også. Det betyder fantastisk meget for mig. At kunne hjælpe andre, slutter Ole, inden han spørger om lov til at fortælle en sidste ting:

– En dag skulle der være en planlagt gaseksplosion i nærheden at Huset. Jeg var ude at købe ind, da min chef ringede for at advare mig om braget ved eksplosionen. Jeg blev så glad og overrasket. Tænk at have så meget omsorg for sine medarbejdere! Dér gik jeg sgu rundt inde i Netto og fældede en tåre.

 


– De tager sig af alt mit regnskab

Tine Bilgram– Jeg er så dårlig til regnskab. Jeg forstår ikke, at nogen kan finde ud af det. Så jeg er taknemmelig for Huset Venture Nordjyllands regnskabsafdeling. De tager sig af alt mit regnskab. Jeg behøver ikke engang en revisor, fordi det hele er så klokkeklart. Det kører bare.

Tine Bilgram (tv. i billedet) har haft forretningen ”Bilgram Læring og Forandring” i godt 15 år. Og gennem de sidste 4 har Huset Venture Nordjylland stået for hendes regnskaber.

– Jeg havde en revisor før. Og hun var god, men Huset Venture Nordjylland er mere mig. Jeg kan godt lide kombinationen af faglig dygtighed og socialt ansvar. Den passer godt med mit menneskesyn.

Tine Bilgram er bachelor i musik. Hun har blandt meget andet undervist i musik i 15 år. Og blev også musiklærer på Autismecenter Nordbo. Her fik Tine et stort hjerte for disciplinen at flytte mennesker fra a til b; i psykologisk retning. Og for mødet mellem mennesker. En diplomuddannelse i psykologi samt en kandidat i lærings- og forandringsprocesser samt uddannelser indenfor kognitiv terapi betyder, at Tine fortsat kan gå dybere med de mennesker, hun har i terapi i sin virksomhed.

– Og så er det jo ikke regnskab, man vil bruge sin tid på, siger Tine og lyser op i et stort smil.

På et tidspunkt var Tine med til at starte en socialøkonomisk virksomhed, og derigennem fik hun forbindelse til Huset Venture Nordjylland. Tine mente, at Husets formål og filosofi passer rigtig godt med hendes eget menneskesyn: At man altid skal hjælpe andre. At man skal give lidt ud af sig selv.

– Og det gør de virkelig hos Huset Venture Nordjylland. Ikke blot er de nogle tal-tryllekunstnere. Man møder også altid venlighed og fleksibilitet hos dem. Det er bare rart at komme i Huset, slutter Tine. 

 

 

 


Life Care Studio– Det er en vigtig del af forretningen at have en hjemmeside, smiler yogalærer og alternativ behandler, Susanne Hedberg. – Det er jo ens ståsted overfor kunderne. Da jeg skulle have bygget min, anbefalede en bekendt Huset Venture Nordjylland. Og dér fik jeg en løsning, der var designet præcist til mine ydelser.

I over 20 år har det været Susannes mission at hjælpe det enkelte menneske til at vedligeholde og udvikle både mental og fysisk velvære og sundhed. – Det kan være forskellige behandlinger, der skal til, men yoga er for alle, uanset alder og erfaring, smiler hun.

Healing, hypnose og mindfulness er blandt de forskellige discipliner i Life Care Studio. – Og ja, jeg har prøvet de øvelser og behandlinger, jeg benytter, på egen krop. Det giver en ekstra dimension at arbejde ud fra, når jeg målretter behandlingerne til det individuelle menneske, siger hun.

– Min hjemmeside er uundværlig i formidlingen af dét, jeg kan hjælpe andre med. Så jeg er virkelig glad for Huset Venture Nordjyllands arbejde. Også fordi de samtidigt udviklede et nyt logo – og tog fantastiske billeder.

– Det var mit mål at fremstå præcis som jeg er: Afslappet, smilende og professionel. Og samtidigt som en almindelig kvinde, der værdsætter sundhed i krop og sjæl. Det mål er bestemt blevet opfyldt, og jeg er ovenud tilfreds med resultatet, slutter Susanne Hedberg.

 


VælgermødeFLERE MED HANDICAP I JOB:
De socialøkonomiske virksomheder (SØV) gør et væsentligt stykke arbejde for at skabe job på særlige vilkår. Alligevel halter Danmark bagefter udlandet, hvad angår politisk støtte til SØV’erne. Hvordan får vi rettet op på det?

Det sætter vi blandt meget andet fokus på, når

 • Maja Torp (V)
 • Nuuradiin S. Hussein (S)
 • Kristoffer Hjort Storm (O) og
 • Jes Lunde (B )

indtager panelet hos Huset Venture Nordjylland og svarer på skarpe spørgsmål.

Tilmeld

Vi vil f.eks. gerne vide:

 • * Hvordan sikres det, at mennesker med et handicap (hvoraf kun ca. halvdelen er i job) udfylder manglen på arbejdskraft?
 • * Hvordan øges efterspørgslen på fleksjobansatte ude på virksomhederne?
 • * Hvordan øges støtte og opmærksomhed til SØV’ernes helt særlige arbejde i indsatsen for at hjælpe mennesker i fleksjob?
 • * Hvordan sikres det, at systemet støtter op omkring de vilkår, der ofte skal til, for at en fleksjobansat kan beholde sit job?
 • * Hvordan tydeliggøres både den økonomiske og den sociale bundlinje i beskæftigelsesindsatserne fra hhv. kommunerne og SØV’erne?

Indlæg i forbindelse med debatten:

 1. Om socialøkonomi og HVNs indsats for at skabe flere fleksjob v. Direktør Dorte Kronborg
 2. Udfordringer på vejen til fleksjob. En personlig beretning v. IT-administrator og fleksjobansat Morten Nielsen.
 3. Hvordan bliver socialt ansvar en selvfølgelighed og en kilde til succes for virksomhederne v. ACTAS

 


Tilfredse kunder driver min kreativitet

– Hvis jeg har en dag, hvor mine kreative løsninger gør en positiv forskel for kunderne, er min opgave opfyldt, og så kan jeg ikke få bedre arbejdsdag, siger Pia Brix, som har været ansat som mediegrafiker hos Huset Venture Nordjylland siden 2011. 

En stor del af Pias job i Husets reklameafdeling handler om at finde kernen i kundernes behov og ønsker – og om at omsætte disse til effektive og kreative grafiske løsninger. Især hjemmesider og andre digitale medier har Pias bevågenhed og interesse: 

– Det er en branche, der udvikler sig lynhurtigt. Hvad der var den bedste digitale løsning for et halvt år siden, er som regel afløst af noget bedre dags dato, siger hun og smiler. 

– Men det er også dét, som gør det spændende. I et job som mit handler det om konstant at holde sig orienteret om de nyeste tendenser og teknologier og formå at omforme dem til de kreative svar på kundernes efterspørgsel. 

Pia deler arbejdsplads med andre kreative, og hun motiveres af fællesskabet; både det faglige og det personlige:

– Det er vigtigt for mig at have nogle gode kollegaer at sparre med. Det er med til at udvikle både vores gode arbejdsfællesskab og vores løsninger. For kreativt arbejde bliver som regel endnu bedre af lidt kollektivt nørderi. Og på den måde kan vi give kunderne endnu mere kvalitet og valuta for pengene, konkluderer Pia, men kommer så lige i tanker om en slutbemærkning: 

– Nå ja, og så er vi jo også et ret fantastisk hus i det hele taget. I dagligdagen hjælper alle hinanden, kommunikationen er i øjenhøjde og døren står altid åben hos ledelsen. Det er et sted, hvor jeg i dén grad oplever, at alle mine kompetencer bliver påskønnet. 

 


Unioil SupplyUnioil Supply A/S har flere års erfaring med at levere brændstofprodukter og dertil relaterede services til shippingindustrien. ”Vi har en travl hverdag, hvor resultaterne tæller”, understreger Susanne Strandgaard Larsen, der er ansvarlig for virksomhedens FleXansatte medarbejder  i Aalborg-afdelingen. 

Virksomheden har gennem længere tid været tilknyttet denne  attraktive ansættelsesordning, hvor det er muligt at holde fokus på forretningen og samtidig tage et socialt ansvar, uden at skulle spekulere på det personaleadministrative. 

”For vores virksomhed er det vigtigt, at skabe mere end økonomisk vækst. Ud over omsætning og bundlinje handler det hele tiden om at se nye muligheder – og så er det god stil at gå forrest med en positiv CSR-politik. Samtidig får vi udført en række opgaver, som vi sætter stor pris på i hverdagen”, tilføjer hun. 

Susanne Strandgaard Larsen værdsætter samarbejdet med Huset Venture Nordjylland, som tilbyder netop denne ordning. Med ordnin¬gen bliver fleksjobkandidater matchet mellem arbejdsgiver og opga¬ver således, at den enkelte virksomhed får en kompetent og stabil arbejdskraft, og samtidig minimeres det administrative arbejde. 

”Det er en god ordning, som jeg kun kan anbefale andre små og mellemstore virksomheder at bruge. Den såkaldte FleXansat-ordning er fantastisk for os som virksomhed. Vi modtager blot en månedlig faktura på de udførte timer, og får udført de opgaver, der er behov for. Det er nemt og fleksibelt – og samtidig er vi med til at tage et socialt ansvar, med hjælp fra specialister. Det betyder nemlig meget, at have en virksomhed som Huset Venture Nordjylland som samarbejdspartner”, fastslår hun.


Helle Helle er bogholder i økonomi- og administrationsafdelingen hos Huset Venture Nordjylland. Hun kan lide at gå i dybden med tal, har stor erfaring og holder øje med økonomien i mindre firmaer og fonde. Når hun møder, er der allerede ting, hun skal følge op på. 

I dagens løb dukker alle mulige spørgsmål op, som hun skal tage stilling til:

 Jeg elsker udfordringer, og ser muligheder frem for begrænsninger. Min force er, at jeg er struktureret og forstår at udnytte min tid optimalt. Med mange år i bankbranchen kan jeg håndtere deadlines og finde brugbare løsninger til kunderne.

Helle motiveres af den hjælpsomhed og fleksibilitet, hun oplever på arbejdspladsen:    

– Der er en stærk dynamik i afdelingen og vi hjælper hinanden. Det kræver et tæt samarbejde at få de relevante papirer færdige til tiden. Sparringen med kollegaer og chefen er fantastisk. Jeg oplever tilmed en stor fleksibilitet i forhold til at administrere mine arbejdsopgaver. 

For Helle er det en god arbejdsdag, når der er mange gøremål: 

– Det giver mig et kick, når jeg kan få noget fra hånden. Så føler jeg virkelig, at jeg gør en forskel for både virksomheden og dens kunder.