Job styrke i Nord

Jobstyrke i Nord – et jobmålrettet projektforløb

Har du nogensinde set ind i et kalejdoskop? Og lagt mærke til, hvordan det helt rigtige mønster falder på plads, blot man drejer en smule på det? Det har vi. Og det er sådan, vi ser på de mennesker, der starter på projektforløb Jobstyrke i Nord.

Afdækker dine ressourcer
Vi tror på, at alle mennesker har de ressourcer, der skal til, for at nå deres mål – eller for at finde deres rette mønster af ressourcer. Indimellem er der bare brug for lidt hjælp til at finde og udvikle de ressourcer.

Find din (job)styrke
Ikke for ingenting kalder vi forløbet for Jobstyrke i Nord. For det handler om, at du som deltager finder den (job)styrke, vi ved, du har i dig. Det handler om, at du som deltager ser ind i og måske drejer lidt på dit ”kalejdoskop” af kompetencer, erfaringer og ønsker, så du får lagt det helt rigtige mønster i forhold til at kunne søge og bestride et job.

Klar til udvikling
For at deltage på JobStyrke i Nord skal du være over 30 år og have en psykisk sårbarhed (som f.eks. alvorligt stress-, angst- og depressionsramt) og/eller en diagnose, der er under behandling eller færdigbehandlet. Derudover skal du have mod på at gøre en aktiv indsats for at udvikle dig. Også sammen med andre. Og være klar til at tage et arbejde.

Stiller skarpt på dig
På JobStyrke i Nord arbejder vi bl.a. med redskabet ”Asymmetrisk Alliance”. Det er en arbejdsmodel, der hjælper dig til se dine styrker og sårbarheder helt skarpt. Både i forhold arbejdsmarkedet, andre mennesker og dig selv. Samtidigt er Asymmetrisk Alliance også et redskab, der sætter fokus på din udvikling og progression.

Holdforløb med løbende optag
JobStyrke i Nord starter som et holdforløb med op til 15 deltagere. Vi tilpasser indholdet løbende, og efter en introduktionsperiode kører vi både individuelle indsatser og holdindsats. Vi vurderer fra uge til uge og dag til dag, om du har behov for individuel indsats eller holdindsats, så forløbet hele vejen igennem skræddersyes til dig.

Job og virksomhedspraktik
Det mønster af styrker og ressourcer du finder i dig selv, skal omsættes i job- og/eller virksomhedspraktik eller evt. uddannelse. Derfor ajourfører vi på JobStyrke i Nord også dine færdigheder indenfor bl.a. jobsøgning og kendskab til arbejdsmarkedet. Ligesom virksomhedspraktik kan være en del af forløbet. Men du er aldrig på egen hånd:

Vejledning og sparring
Undervejs får du nemlig vejledning og sparring af Huset Venture Nordjyllands dygtige undervisere og konsulenter, der hjælper og understøtter din egen indsats i forhold til at få dit ”jobkalejdoskop” til at falde på plads.

Kortere vej til selvforsørgelse
Formålet med JobStyrke i Nord er kort og godt, at du finder og udvikler dine styrker og lærer at håndtere dine sårbarheder, så din vej til job og selvforsørgelse bliver kortere.

Hvis det lyder som noget, du har lyst til, kan din rådgiver på jobcentret kan henvise dig til os. Så inviterer vi dig til en samtale, hvor vi sammen afklarer, om JobStyrke i Nord er noget for dig.

Oplysning af virksomheder:
En parallel indsats til JobStyrke i Nord er, at vi sideløbende med forløbet også inddrager lokale virksomheder og ruster disse til bedre at kunne til at tage imod – og gøre brug af – mennesker med udfordringer og/eller job på særlige vilkår.

Har du brug for uddybende information? Klik på nedenstående link eller kontakt Charlotte Sletting Fisher på: 20 53 38 54 eller cfi@hv-nord.dk

Klik her for uddybende information og/eller kontakt Charlotte Sletting Fisher på: 20 53 38 54 eller cfi@hv-nord.dk

EU logo