Virksomhedsservice

Team Venture

Tilbage i job?
Hvis det er længe siden, du har været på en arbejdsplads, eller du af forskellige årsager synes, det virker helt uoverkommeligt at skulle starte i et job, kan Team Venture være noget for dig.
Team Venture er et tilbud, hvor du stille og roligt kan vænne dig til at tage på job hver dag.

Via et lille hold på en arbejdsplads
På Team Venture starter du sammen med et lille hold på en arbejdsplads, hvor holdet udfører forskellige opgaver for arbejdspladsen. Det kan være oprydning, havearbejde, lagerarbejde, rengøring – eller hvad nu virksomheden har brug for at få løst.

Tilrettelægges efter dine behov
Du og dit hold løser opgaverne i det tempo, der passer til den enkelte, og Huset Venture Nordjyllands socialfaglige kontaktperson er altid til stede sammen med dig/jer. På den måde sikrer vi, at alt er tilrettelagt præcist efter dine behov – og at alt er velkoordineret og ordnet i forhold til virksomhedens ønsker.

Grundig sidemandsoplæring
Undervejs kommer du til at kende arbejdspladsen og dens kultur rigtig godt. Du vil også møde nogle fleksjobansatte, der er tilknyttet teamet, og som du vil arbejde tæt sammen med og blive sidemandsoplært af.

Tættere på arbejdsmarkedet
Det er meget individuelt, hvad deltagerne opnår på Team Venture; overvejende fordi forløbet tilrettelægges med fokus på den enkelte. Men vi tør godt at love, at du udvikler dig personligt og fagligt – og kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Kontakt Charlotte Sletting Fisher på 20 53 38 54 eller CFI@hv-nord.dk for mere info. Eller tag en snak med din rådgiver i kommunen.