Ole igang med pedelarbejde

Skræddersyede udviklingsforløb til kommuner

Særlig hjælp til jobparathed
Hvis du som jobkonsulent i kommunen vurderer, at en person har behov for noget helt særligt for at kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet, tilrettelægger vores konsulenter et forløb, der er og tilpasset præcist til denne deltager.

På forløbet arbejder vi med dét, deltageren har brug for at øve sig i, og indholdet er ofte en kombination af individuelle samtaler, undervisning og timer på en virksomhed – eller i Huset Venture Nordjylland.

Udviklingsforløbet aftales i samarbejde med jobkonsulenten hos kommunen, deltageren selv og os.

Kontakt Charlotte Sletting Fisher på 20 53 38 54 eller CFI@hv-nord.dk og hør nærmere.