Veteranservice

Veteranbasen

Veteran-job?
Er du veteran og godkendt til fleksjob eller førtidspension? Så finder du måske dit næste job i Huset Venture Nordjyllands ”Veteranbasen”.

Konkrete opgaver i arbejdsfællesskab
Veteranbasen er et arbejdsfællesskab. Et team af fleksjobansatte, primært veteraner, som løser konkrete arbejdsopgaver for nordjyske virksomheder. Opgaverne består sædvanligvis af praktisk, fysisk – og nogle gange hårdt – arbejde. Ofte udført under åben himmel.

Alle er lige ansvarlige
I Veteranbasen er alle er ansvarlige for, at opgaverne bliver udført. Det betyder, at den ene tager over, når den anden slipper. På den måde sikrer vi, at kunden altid får løst sine opgaver; ordentligt og til tiden.

Menneskeligt fællesskab
Veteranbasen er også et menneskeligt fællesskab, hvor du og dine kolleger er der for hinanden. Så hvis du en dag ikke er på toppen, har du et hold kolleger, der støtter dig. En anden dag er det måske dig, ”der er den” for en kollega.

Afklaringsforløb og nye jobmuligheder
Veteranbasen kan også fungere som afklaringsforløb for veteraner, der endnu ikke er blevet tilkendt fleksjob eller førtidspension. Her vil Husets socialfaglige medarbejdere følge og understøtte forløbet. Sideløbende hermed vil Veteranbasen fungere som både praktisk og kammeratlig rygstøtte i personens proces med at udvikle de potentialer og kompetencer, der åbner for nye jobmuligheder.

Har du lyst til at høre mere om Veteranbasen, er du velkommen til at kontakte Charlotte Sletting Fisher på 20 53 38 54 eller CFI@hv-nord.dk