Direktør Dorte Boddum Kronborg

Partnerskaber for bæredygtig udvikling

Et af de ben, Huset Venture Nordjylland går fremad på, er partnerskaber.

Positiv forskel i fællesskab
Vi gør det, vi er gode til. Og dér, hvor vi ved, at vi kan styrke vores forretning og/eller udvikle nye indsatser, supplerer vi gerne vores kompetencer ved at indgå i partnerskaber med andre.

Vi søger derfor konstant at etablere nye og optimere eksisterende partnerskaber med private virksomheder, kommuner, organisationer og andre socialøkonomiske virksomheder, der ønsker at gøre en positiv forskel og tage socialt ansvar for udviklingen af det rummelige arbejdsmarked.

Båret af fælles værdier
Omdrejningspunktet for det enkelte partnerskab er altid unikt i forhold til de konkrete partnere, der indgår i det. Men det vil altid være båret af fælles værdier, idealer og problemstillinger; af gensidig og ligeværdig deling af hinandens viden og kompetencer.

Bæredygtige indsatser
Formålet vil altid være at udvikle frugtbare og bæredygtige indsatser/projekter og/eller forretningsområder, som kan bidrage til ”jobdiversitet” og holdbar udvikling i almindelighed – og til bedre muligheder for mennesker med nedsat arbejdsevne i særdeleshed.

Målbart på den menneskelige bundlinje
Resultaterne af vores partnerskaber kan hurtigt måles på den sociale og menneskelige bundlinje i form af flere muligheder, øget kreativitet og viden samt et udvidet netværk.

En naturlig del af hverdagen
Når en virksomhed indgår i et partnerskab med os, går virksomheden nemlig fra en enkeltstående indsats til en mere systematisk og strategisk indsats, som vil afspejle sig i virksomhedens værdisæt og som kan bruges i virksomhedens langsigtede strategier. Virksomheden opnår derved flere muligheder for større involvering i det sociale ansvar, som – og på lige fod med klimapolitik – i fortsat højere grad bliver en naturlig del af hverdagen hos flere og flere virksomheder.

Styrkelse af CSR
Et partnerskab giver mulighed for en massiv styrkelse af virksomhedens CSR-politik, da der åbnes for adgang til målbare data, der kan anvendes direkte i fx årsrapporter og anden rapportering samt i virksomhedens markedsføring.

Skarpere markedsposition
På den lidt længere bane kan disse faktorer bidrage til styrket markedsposition hos virksomhedens kundekreds og i samfundet generelt; mere effektiv anvendelse af ressourcer samt fornyet engagement og overskud hos de ansatte – hvilket til sammen vil smitte positivt af på den finansielle bundlinje, så virksomheden på alle fronter står stærkere.

Bæredygtig udvikling
Vi ser gensidigt et positivt, cirkulært og skabende samarbejde, hvor vi bruger, støtter og husker hinanden, som dét, der altid karakteriserer et partnerskab. Og bæredygtig udvikling i form af øget vækst, gennem sociale initiativer, som resultatet.

Kontakt Dorte Kronborg på DBK@hv-nord.dk hvis du ønsker at vide mere om Huset Venture Nordjyllands partnerskaber eller har ideer til samarbejde.