Personregistrering 

I Danmark hører personregistrering af fødsler og dåb, bryllupper, partnerskaber, dødsfald m.m. ind under folkekirken, og alle sogne – eller pastorater – har derfor til opgave at foretage ”kirkebogsføring” over disse begivenheder.

Imidlertid kan det være en omfattende opgave, og her kommer Huset Venture Nordjylland ind i billedet.

Vores medarbejdere er uddannet i personregistrering, og vi kender alle de udfordringer og krav, der er forbundet hermed, og vi vil også gerne hjælpe din kirke med denne opgave.

På den måde får din kordegn og/eller præst frigivet tid til den direkte kontakt med sognebørnene og til de mere kirkelige aktiviteter.

Kontakt: Jette Christiansen på 41 78 56 45 eller jc@hv-nord.dk for mere information om din kirkes muligheder.