Medlemsopkrævning

Medlemsopkrævning 

En forening opstår ud fra et interessefællesskab omkring en aktivitet eller en sag. Og administratorerne har, på lige fod med de ”menige” medlemmer, tilsluttet sig foreningen, fordi de brænder for sagen eller aktiviteten.

Det er de færreste, der bliver medlem af en forening, fordi de gerne vil foretage foreningens administrative arbejde. 

Huset Venture Nordjylland sætter din forenings frivillige kræfter fri til at kæmpe for sagen eller tage aktivt del i aktiviteterne på lige fod med alle foreningens andre medlemmer.

Vi har lang erfaring i at håndtere emner som medlemsopkrævninger, tilmeldinger til arrangementer, generel administration, kommunikation til medlemmerne og/eller foreningens regnskab og kassefunktion, og vi vil meget gerne bistå din forening med dele af eller hele dens administration.

Kontakt: Jette Christiansen på 41 78 56 45 eller jc@hv-nord.dk for mere information om din forenings muligheder.