Kirkeøkonomi

Økonomistyring til nordjyske kirker – også din
Huset Venture Nordjyllands professionelle økonomi-og administrationsteam leverer individuelt tilpassede regnskabs- og administrationsløsninger samt økonomistyring til mere end 30 nordjyske kirker – og kirkeregnskaber er vores speciale.

FLØS – selvfølgelig
Vi arbejder i lønsystemet FLØS, som er udviklet specielt til den danske folkekirke – og vi udarbejder meget gerne lønnen for dig.

Hurtig og fleksibel support
Vi supporterer din kirke hurtigt og fleksibelt, og du kan vælge flere forskellige ”pakker”, som fx kan omfatte hele regnskabsfunktionen i kirken, funktionen som sparringspartner for menighedsrådets kasserer samt  budgetlægning og årsregnskabsgennemgang. Se også de enkelte elementer nedenfor.

Besøg hos dit menighedsråd
Vi er fleksible og står altid til din – og kirkens – rådighed, og vi kommer gerne på besøg hos dit menighedsråd for at fortælle mere om mulighederne.

Kirkepakker kan indeholde følgende funktioner:

 1. Kontering og bogføring af indtægter og udgifter
 2. Betalinger af fakturaer
 3. Moms; herunder beregning af momssatser og benyttelsen af disse i bogføringsprogram
 4. Løn – oprette og ændre ansættelsesforhold i FLØS; indberetning af løn til timelønnede/vikarer/aflæsere/korsangere/bladomdelere; udbetaling af kørselsgodtgørelse, diæter mm.
 5. Indberetning til Skat for B-honorarmodtagere
 6. Fraværsregistrering
 7. Søge refusion ved sygdom, fleksjob osv.
 8. Tilmelde medarbejdere til efteruddannelse
 9. Assistere ved kollekter og sørge for afregning af samme
 10. Likviditetsstyring
 11. Udarbejdelse af kvartalsrapporter
 12. Aflæggelse af årsregnskab – samt fremlæggelse for menighedsrådet
 13. Udarbejde budgetforslag
 14. Deltage i budgetmøde med menighedsrådet
 15. Ansøgning om 5% midler
 16. Styring af anlægsprojekter
 17. Ajourføring med al relevant lovgivning

Kontakt: Afdelingsleder Jette Anna Nielsen på 99 30 16 16 eller jan@hv-nord.dk for mere information.