Team Venture

Team Venture

Få løst en række opgaver
Har din virksomhed en række daglige opgaver – f.eks. pakkeopgaver, rengøring, kantine- eller piccolineservice – som skal løses, men ikke kan udfylde fuldtidsjob?
Så er Team Venture en oplagt mulighed. Gennem Team Venture investerer din virksomhed i et på forhånd aftalt antal timer om ugen for nogle faste opgaver, der skal løses. Opgaverne bliver løst af stabile og fleksible fleksjobansatte – og vikardækning er med i prisen.

Forrest i indsatsen for socialt ansvar?
Samtidigt med, at du/din virksomhed får løst de aftalte opgaver, går du også forrest i forhold til at tage et socialt ansvar. Team Venture er derfor ikke bare en nyttig foranstaltning. Det er også en måde, hvorpå du kan at gøre en positiv indsats for mennesker, som har behov for ansættelse på særlige vilkår – og for lidt ekstra støtte til at indtræde på arbejdsmarkedet.

Din virksomhed som øvebane
Ud over at investere i nogle timers dagligt arbejde, stiller du nemlig også din virksomhed til rådighed som øvebane for et lille hold Team Venture-deltagere. Deltagerne samarbejder med vores fleksjobansatte om at udføre arbejdet. Derudover kan de også løse forskellige praktiske ad hoc-opgaver.

Vi er med på sidelinjen hver dag
En af vores socialfaglige medarbejdere er altid til stede sammen med deltagerne. Vi sidemandsoplærer og støtter deltagerne, som får et fagligt, socialt og personligt løft – og som får din virksomheds kultur og værdier ind under huden.

God rekrutteringsmulighed
Du vil opleve at deltagerne, via dagligdagen på din virksomhed, udvikler en stolthed over og tilknytning til arbejdspladsen, som kun opnås gennem en langvarig, daglig og håndholdt indsats; direkte på din virksomhed. Derfor kan Team Venture også være en god rekrutteringsmulighed for din virksomhed.

Vi står for alt det praktiske
Vi står for både introduktion og den daglige koordinering af deltagernes opgaver, kontakt til kommune osv. Derfor er der intet administrativt eller praktisk besvær for dig. Du betaler blot for de aftalte antal timer – og får således meget værdi for pengene.

Vi vil meget gerne komme ud til dig og fortælle mere om Team Venture. Kontakt Charlotte Sletting Fisher på 20 53 38 54 eller cfi@hv-nord.dk og hør nærmere.