Charlotte Fischer

Gratis vejledning til virksomheder

Går du med tanker om at ansætte en person i fleksjob? Og oplever du usikkerhed omkring f.eks. administrativt arbejde eller gældende regler i forhold til fleksjob? Så kan vi hjælpe dig.

Viden om fleksjobansættelse
Huset Venture Nordjylland drives som en privat virksomhed – og vi er eksperter i fleksjob: Helt unikt består 90% af vores medarbejderstab af fleksjobansatte, ligesom grundlaget for vores virke er at åbne døre til fleksjob i det nordjyske erhvervsliv. Derfor kender vi til alt omkring fleksjobansættelse; ikke mindst fordelene ved en fleksjobansættelse. Det er en viden, vi meget gerne deler ud af. Helt gratis.

Målrettet din virksomhed
Vejledningen målrettes dig og din virksomhed og tager som regel 1-2 timer alt efter, hvad du har brug for. Og vi kommer omkring emner som selve ansættelsesprocessen, kontakt til kommune, timetal, skånehensyn og refusion af sygedagpenge fra første sygedag.

Lyder det som noget, du kunne bruge?
Så kontakt Charlotte Sletting Fisher på 20 53 38 54 eller CFI@hv-nord.dk
– så finder vi et tidspunkt til en kop kaffe.