Veteranservice

Veteranprojekt

At vende tilbage fra krigszoner er ikke altid lige let, og behandlingen af psykiske efterreaktioner har varieret en del. Efterhånden findes der gode tilbud til soldater, der kommer tilbage fra krig, men selv med dem i baghånden, kan det være svært at vende hjem.

Nogle soldater kan aldrig blive soldater igen, men har brug for at finde andre veje i livet – og andre job at varetage.

Huset Venture Nordjylland har en særlig indsats for veteraner på programmet og er pt. i gang med at udvikle flere nye projekter; bl.a. et korps af veteraner, der udfører praktisk virksomhedsservice.

Vi opdaterer siden her efterhånden som projekterne udfoldes, men du er allerede nu velkommen til at kontakte Charlotte Sletting Fisher på 20 53 38 54 eller CFI@hv-nord.dk , hvis du vil høre nærmere.