Kirkepakker

Huset Venture Nordjyllands professionelle økonomi-og administrationsteam leverer individuelt tilpassede regnskabs- og administrationsløsninger samt økonomistyring til mere end 25 nordjyske kirker – og kirkeregnskaber er vores speciale.

Vi arbejder i lønsystemet FLØS, som er udviklet specielt til den danske folkekirke – og til menighedsråd har vi en særlig pakkeløsning, der lever op til alle Kirkeministeriets bestemmelser.

Vi supporterer din kirke hurtigt og fleksibelt, og du kan vælge flere forskellige ”pakker”, som f.eks. kan omfatte hele regnskabsfunktionen i kirken, virket som sparringspartner for menighedsrådets kasserer eller blot et jævnligt eftersyn. (Se de enkelte elementer nedenfor).

Vi er fleksible og står altid til din – og kirkens – rådighed, og vi kommer gerne på besøg hos dit menighedsråd for at fortælle mere mulighederne, ligesom vi også gerne udfører din regnskabspakke hos dig.

Kirkepakker kan indeholde følgende funktioner:

 • Betalinger af fakturaer
 • Likviditetsstyring
 • Kontering og bogføring af indtægter og udgifter
 • Ansøgning om 5% midler
 • Moms; herunder beregning af momssatser og benyttelsen af disse i bogføringsprogram
 • Løn – oprette og ændre ansættelsesforhold i FLØS; indberetning af løn til timelønnede/vikarer/aflæsere/korsangere/bladomdelere; udbetaling af kørselsgodtgørelse, diæter mm.
 • Fraværsregistrering
 • Indberetning til Skat for B-honorarmodtagere
 • Tilmelde medarbejdere til efteruddannelse
 • Søge refusion ved sygdom, fleksjob osv.
 • Assistere ved kollekter og sørge for afregning af samme
 • Udarbejdelse af kvartalsrapporter
 • Aflæggelse af årsregnskab – og fremlægge dette for menighedsrådet
 • Udarbejde budgetforslag
 • Deltage i budgetmøde med menighedsrådet
 • Styring af anlægsprojekter
 • Ajourføring med al relevant lovgivning

Kontakt: Jette Christiansen på 41 78 56 45 eller jc@hv-nord.dk for mere information om din kirkes muligheder.