Team IKEA er et projekt hvor deltagere i et udviklingsforløb og ansatte fra Huset Venture Nordjylland (HVN) arbejder side om side med at løse serviceopgaver i IKEA. Deltagere i udviklingsforløb får en intensiv socialfaglig indsats og det praktiske arbejde kombineres med individuelle udviklende samtaler og kontinuerlig intervention direkte i situationen.

Her er god normering med en socialfaglig til max 7 deltagere. Der arbejdes målrettet med at styrke deltagers ressourcer og med at eliminere eller minimere barrierer. Derudover får hver enkelt deltager et kompetenceløft gennem grundig oplæring indenfor håndtering af returemballage, køkkenopgaver samt at lægge returvarer på plads i IKEA

Der løses aktuelt opgaver indenfor logistik, køkken og returvarer. Det ugentlige timetal for en deltager kan være op til 16,25 timer om ugen og herudover kommer individuelle samtaler.

Målgruppe

Dette forløb er særligt egnet til personer med massive udfordringer, personligt, socialt, fysisk og psykisk.

Udviklingsforløbet er målrettet de borgere, der har brug for en længerevarende indsats, hvor der bliver bevilget tid til at få integreret og udviklet kompetencer og en robusthed, der gør, at deltagerne i fremtiden vil være jobklare og i stand til at tackle de udfordringer, de hver i sær har. Dette vil som oftest kræve minimum 6 måneder og erfaring viser, at en længerevarende integrering oftest først sker efter år 1+.

Derfor bliver den 13 ugers projektperiode meget ofte forlænget en eller flere gange. Forløbets intensive karakter betyder, at der sker en utrolig udvikling for deltagerne i netop dette forløb. Mange deltagere er i projektet i længere tid, og størstedelen går fra ikke at have en arbejdsidentitet til at være jobparate. Så det lange forløb er givet godt ud.

En person, der deltager i projektet - eksempelvis som et led i et ressourceforløb, vil efter endt udviklingsforløb gennemgå en screening, hvor udvikling vurderes i forhold til robusthed, mindset, løsning af opgaver og adfærd.

Såfremt deltagers profil matcher til en ledig stilling i Huset Venture Nordjylland, vil der være mulighed for ansættelse fremadrettet. IKEA Aalborg indgår ligeledes i denne screening, og har også mulighed for at ansætte en deltager i deres regi.

Samarbejdet med IKEA muliggør, at IKEA senere kan overtage ansættelsen af fleksjobberen, såfremt begge parter ønsker det. Ofte vil ansættelse i starten være med mentorstøtte fra HVN’s socialfaglige personale, så der sikres fastholdelse i jobbet. Mentorfunktionen bliver langsomt udtrappet i samarbejde mellem borger, sagsbehandler og Huset Venture Nordjylland.Denne model giver mulighed for en konstant udvikling, uden der sker store skift i omgivelser, arbejdsopgaver eller de kolleger, der arbejdes sammen med i det daglige. Netop kontinuitet og tryghed fremhæves ofte som væsentligt, særligt for gruppen, der deltager i ressourceforløb.

Aktuelt har HVN tre servicemedarbejdere, det vil sige fleksjobbere, ansat til at løse opgaverne i IKEA, en socialfaglig teamleder til at vejlede deltagere og fem deltagere i træningsforløb i IKEA.