I Team IKEA arbejder fleksjobbere og deltagere sammen om at løse forskellige arbejdsopgaver for IKEA

I Team IKEA arbejder fleksjobbere
og deltagere sammen om at løse forskellige arbejdsopgaver for IKEA

 

Partnerskab

I Team IKEA arbejder fleksjobbere og deltagere sammen om at løse forskellige arbejdsopgaver for IKEA.

Teamet er opstået i 2013 på baggrund af et partnerskab mellem Rebild Kommune, IKEA og Huset Venture Nordjylland.

Formålet er at få personer på kanten af arbejdsmarkedet tilbage eller ind på arbejdsmarkedet via et individuelt tilrettelagt projektforløb, som tager udgangspunkt i de ressourcer, den enkelte har.

Partnerskabet er en gevinst for alle. Deltagere i forløb i Team IKEA får en unik chance for at få afklaret og udviklet egne kompetencer i et trygt forløb.

IKEA får løst vigtige opgaver og tager et socialt ansvar.

Kommunen får mulighed for at tilbyde en helt særlig træningsbane, hvor det arbejdsmarkedsrettede er i fokus samtidig med at deltageren støttes f.eks. gennem udviklende samtaler.

I Team IKEA er der pt. skabt fast arbejdsplads til tre fleksjobbere.

Der arbejdes aktivt for at skabe mulighed for, at projektdeltagerne også på sigt tilbydes ansættelse i fleksjob i Huset Venture eller på andre virksomheder.

Det tætte samarbejde med IKEA muliggør endvidere, at IKEA evt. senere kan overtage ansættelsen af fleksjobberen, såfremt begge parter ønsker det.

Læs mere om Team IKEA