allemand

Direktør Huset Venture Nordjylland Dorte Boddum Kronborg

Alle taler om social ansvarlighed
- vores kunder gør noget ved det!

 

Om Team IKEA

Huset Venture Nordjylland indledte i 2013 et partnerskab, med IKEA Aalborg og Rebild Kommune, hvor alle parter forpligter sig til at bidrage.

Partnerskabet har til formål at udvikle nye metoder mm., som kan medvirke til at indsluse personer med begrænset arbejdsevne på arbejdsmarkedet.
IKEA Aalborg stiller deres arbejdsplads til rådighed etc. Rebild Kommune bidrager med køb af udviklingsforløb.

Huset Venture Nordjylland (HVN) stiller socialfagligt personale til rådighed, hvor der er hands-on ekspertise og hvor der arbejdes intensivt med delmål og slutmål.

Derudover har samarbejdet til formål at stille en prøvebane til rådighed for personer på kanten af arbejdsmarkedet, der har behov for afklaring, arbejdstræning eller opkvalificering. Fokus er at udvikle arbejdsevnen for personer på kanten af arbejdsmarkedet – eksempelvis for personer i ressourceforløb.

Team IKEA er et meget unikt projektkoncept. Deltageren møder ind på en rigtig arbejdsplads i hele projektforløbet og løser konkrete arbejdsopgaver sammen med de ansatte fra HVN. Der er op til 7 deltagere i IKEA. HVN har en socialfaglig teamleder ansat som altid er sammen med deltagerne, hvilket betyder at indsatsen er meget målrettet og effektiv.

Der er grundig oplæring, hvor der tages hensyn til individuelle skånehensyn, mindset og øvrige problemstillinger. Sideløbende med, at deltagerne interagerer med IKEA’s personale, får indblik i og erfaring med en arbejdskultur, arbejdes der intensivt med personlige mål og personlig udvikling.

Sidemandsoplæringen, omgivelserne og den tætte socialfaglige tilknytning gør, at vi har meget stor succes med dette projekt. Alene i 2017 har vi i HVN ansat tre deltagere i fleksjob. Desuden blev en virksomhedspraktikant ansat først i HVN og sidenhen i IKEA Food og en deltager er blevet ansat direkte i IKEA.

Deltagere har oplevet et rummeligt fællesskab, hvor deres indsats og udvikling har været taget alvorligt, og næsten alle har oplevet, hvordan deres egen rummelighed, grænsesætning, udvikling og kompetencer er løftet.