Tilmeld nyhedsmail

* indicates required

Social Entrepreneurs: HAVE YOUR SAY


I dagene 16. – 17. januar 2014 var jeg en del af en dansk delegation, der deltog i konferencen HAVE YOUR SAY i Strasbourg.


strasbourgKonferencen var tilrettelagt af Europakommissionen som et stort europæisk interaktivt arrangement med næsten 2000 deltagere fra hele Europa – der var også enkelte deltagere fra andre verdensdele.

Formålet med konferencen var at sætte fokus på opbygningen af sektoren for social innovation og socialt entreprenørskab i hele Europa.
Samtidig var der rig lejlighed til at lade sig inspirere af socialt innovative initiativer i hele Europa.

For undertegnede var det mest opløftende, at der – også på højt politisk niveau – var stor enighed om, at det nu er nødvendigt at forlade den bevidstløse vækststrategi. Der er brug for nye tiltag, som ved hjælp af social innovation og nytænkning kan skabe grobund for en udvikling, der inkluderer alle de mennesker, som nu er i fare for at miste deres forsørgelsesgrundlag og tilknytning til samfundet.

Samtidig var konferencen også startskuddet til, at vi i det nordjyske igangsætter arbejdet for at skabe et Nordjysk Fyrtårn for Socialøkonomi. Dette fyrtårn skabes i et samarbejde mellem Norddanmarks EU-kontor, repræsentanter for Aalborg Kommune, nordjyske socialøkonomiske virksomheder – og andre med interesse i og veneration for socialt entreprenørskab. Huset Venture Nordjyllands hjemmeside vil løbende blive opdateret omkring udviklingen af Fyrtårnet.

Under opholdet i Strasbourg havde vi også lejlighed til at mødes med vores nordjyske parlamentsmedlem Ole Christensen, som lovede os sin fulde støtte i relation til det videre arbejde med social innovation i Nordjylland.

På konferencens sidste dag vedtog man et slutdokument - “The Strasbourg Declaration”.
Deklarationen indeholder en kort beskrivelse af socialøkonomiske virksomheders bidrag til Europa samt en 10 punkts opfordring til handling for at realisere socialøkonomiske virksomheders potentiale. 
Dokumentet er udtryk for forskellige holdninger fra interessenter i den socialøkonomiske sektor i Europa. Den er ikke nødvendigvis udtryk for EU institutionernes holdning.

Via nedenstående link kan du læse deklarationen og også skrive under på den.
http://ec.europa.eu/internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/index_en.htm


Nørresundby, den 23. januar 2014, Inger Steen Møller