Tilmeld nyhedsmail

* indicates required
Ny lovgivning om registrering af socialøkonomiske virksomheder.

Folketinget vedtog den 11. juni en ny lov omkring socialøkonomisk virksomhed. En lov, som vil give de socialøkonomiske virksomheder et blåt stempel, således at vi bliver let genkendelige for vores samarbejdspartnere.

Vi er glade for, at der nu indføres en registreringsordning. Det er afgørende, at ”rigtige” socialøkonomiske virksomheder fremover kan genkendes, så  begrebet ikke misbruges.

Loven stiller specifikke krav til de virksomheder, der fremover må kalde sig registrerede socialøkonomiske. Virksomheden skal blandt andet have et socialt formål, være erhvervsdrivende og et eventuelt overskud skal helt eller delvist geninvesteres i virksomheden.

Den nye lovgivning må absolut ses som en stor anerkendelse af de socialøkonomiske virksomheders indsats, og vi forventer, at den på sigt vil medføre en fremgang for denne virksomhedsform. Det er en forretningsmodel, som allerede har vundet stort indpas i mange andre lande, både i og udenfor Europa.

Link til lovforslag