Jobrettede afklaringsforløb

Huset Venture Nordjylland tilbyder både individuelt tilrettelagte forløb samt forløb i "Jobskaberen" for dig, som har behov for afklaring af ressourcer, arbejdsevne og hjælp til målrettet jobsøgning. 


Et individuelt forløb bliver tilrettelagt ud fra dine specifikke behov, og kan bl.a. indeholde:

  • Professionel jobrådgivning med hjælp til jobsøgning og CV, som passer til dig 
  • Afdækning af relevante jobområder -og inspiration til nye muligheder 
  • Løbende coaching og afklaring omkring din personprofil, ressourcer og udfordringer
  • Fokus på dine kvalifikationer - og sparring omkring evt. kompetenceløft 
  • Afklaring af evt. behov for hjælpemidler, personlig assistance o.lign. 
  • Afprøvning af ressourcer internt i Huset Venture eller evt. i virksomhedspraktik via vores netværk
  • Hjælp til at opsøge konkrete virksomheder med henblik på ansættelse 

Du kan også blive deltager på "Jobskaberen", som er et koncept vi har udviklet til personer, som søger fleksjob