Vi styrker jobcentrenes indsats

Anerkendelse og empowerment er nøgleord i alle forløb ved Huset Venture Nordjylland.

Vi tilbyder forskellige afklarende forløb til flere målgrupper

  • Til jobcentrene og sagsbehandlereTeam IKEA tilbyder forløb til personer på ledighedsydelse eller anden overførsel, som er langt fra arbejdsmarkedet.
  • Jobskaberen tilbyder forløb til personer på ledighedsydelse, som har brug for mindre støtte og hjælp til at finde ind på arbejdsmarkedet.
  • Skræddersyede forløb tilbydes til personer på ledighedsydelse eller anden overførsel.

Forløbene skræddersyes i samarbejde mellem borger, sagsbehandler og Huset Venture Nordjylland.

Her vil også kunne tilbydes forberedende og afklarende forløb i forhold til eventuel indstilling til rehabiliteringsteam.

Vi har stor erfaring med at udvikle den enkeltes arbejdsevne og kompetencer. Vi fokuserer på ressourcer og på at udvikle disse. 

Vi har en bred erfaring med at afklare og beskrive skånehensyn og udviklingspotentiale i forhold til fleksjob.

Personer som mangler de rette kompetencer, f.eks. fordi de som følge af sygdom eller ulykke ikke længere kan arbejde indenfor deres fag, får oplæring, opkvalificering og støtte til at udvikle sig indenfor et nyt område, som de med deres nye funktionsniveau kan mestre.