Huset Venture Nordjylland

- En socialøkonomisk virksomhed i vækst

Socialøkonomisk virksomhed

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed

IT & Grafisk afdeling under Huset Venture Nordjylland (HVN)

1.0 Tilbud og aftale

1.1
Tilbud er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2
Aftale er indgået, når købers accept er modtaget.

1.3
Ved CMYK kan forekomme farve afvigelser på +/- 5%.

1.4
Ved større opgaver udarbejdes en tidsramme for udførelsen af opgaven. Tidsplanen skal som minimum indeholde dato for levering af grundmateriale og deadline for vores levering

2.0 Pris

2.1
Alle priser er i dkk og excl. moms og afgifter.

2.2
Der tages forbehold for prisstigninger på materiale samt forsendelsesomkostninger.

2.3
Der påregnes bestiller en ekstra omkostning for arbejde som følge af mangelfuldt, ufuldstændigt eller uegnet grundmateriale (fx billeder og ufærdig tekst).
Overstiger prisen for dette arbejde 400 kr. orienteredes der, inden arbejdet påbegyndes.

2.4
Alle priser er beregnet for levering på Grafisk & ITs adresse, Bouet Møllevej 16, 9400 Nørresundby. Omkostninger til transport ud over denne adresse betales af bestilleren udover den aftalte pris jfr. pkt. 2.2, med mindre andet er aftalt.

3.0 Korrektur / Godkendelse inden print

3.1
Ved korrektur forstås, at kunden har ansvaret for at se teksten igennem for fejl og mangler. HVN står ikke for korrekturlæsning, med mindre dette er aftalt.

3.2
Kundens bestilling sendes til godkendelse, inden den printes. Det er kundens ansvar, at telefonnummer., adresse, og andre oplysninger er korrekte, inden bestillingen printes.

4.0 Levering/Forsendelse

4.1
Levering er efter postdanmarks takster.

4.2
Forsendelse til HVN sker for kundens egen regning og risiko.

4.3
Levering finder sted på det aftalte tidspunkt. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder leveringen sted, når arbejde er færdigt.

4.4
Forsinkes eller forhindres levering, eller hvis bestiller undlader at sende grundmaterialet til den aftalte tid, har IT & Grafisk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

4.5
Leveringsstedet er som udgangspunkt Grafisk & ITs adresse, Bouet Møllevej 16, 9400 Nørresundby. Al forsendelse sker for bestillerens regning, jfr. pkt. 4.2 og risiko. Grafisk & IT er forpligtet til på bestillerens anmodning og på dennes regning jfr. pkt. 4.2 at tegne transportforsikring.

5.0 Betaling

5.1
Der vil blive sendt en faktura 30 dage efter påbegyndt arbejde, med mindre andet er aftalt.

5.2
Med mindre andet er aftalt, skal betaling ske 8 dage efter fakturadato.

6.0 Programmer og formater

6.1
Vi anvender følgende programmer og formater - altid i den nyeste tilgængelige version

Programmer:

 • Adobe Creative Cloud
 • Microsoft Office
 • Joomla ( Open source CMS system)
 • Team Viewer

Formater:

 • Billedeformater
 • Jpeg, gif, tif, png, bmp, raw
 • Andre formater
 • Pdf

6.2 Browsere

Følgene browser viser vores hjemmesider

 • Internet explorer 9
 • Firefox
 • Chrome
 • Opera
 • Safari

7.0 Hosting

Se særskilte forretningsbetingelser for hosting.

8.0 Ejendomsret, ophavsret m.v.

8.1
Det af bestilleren leverede grundmateriale må ikke overdrages af Grafisk & IT til tredjemand, uden forudgående skriftlig aftale.

8.2
Ideskitser, layout, rentegning, tekstforslag, skabeloner o.l. uanset hvordan de er fremstillet, tilhører Grafisk & IT. Disse kan købes. Prisen beregnes efter opgavens størrelse og tid.

8.3
Færdige trykfiler såsom Indesign dokumenter, skitser og fotos som Grafisk & IT har produceret, udleveres ikke til bestiller uden forudgående skriftlig aftale. Jfr. pkt. 8.2

8.4
Ønskes materiale ol. brændt på en dvd, faktureres dette med 500.- dkk ex. Moms.

9.0 Fejl og mangler

9.1
Grafisk & IT har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur.

9.2
Mindre afvigelser fra godkendte prøve eller aftalt specifikation berettiger ikke bestilleren til prisafslag, eller til at nægte at modtage bestilte jfr. pkt. 1.3.

9.3
Viser leverancen sig at være mangelfuld er bestilleren forpligtet til strakt at reklamere herover. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren ikke inden 8 dage fra levering har fundet sted, mister bestilleren retten til at reklamerer over manglen.

10.0 Underleverandører

10.1
Grafisk & IT er berettiget til at bruge underleverandører.

En hjemmeside af Huset Venture Nordjylland - Bouet Møllevej 16 - 9400 Nørresundby - Tlf: 99 30 16 16 - huset@hv-nord.dk - CVR: 30230523