Huset Venture Nordjylland

- En socialøkonomisk virksomhed i vækst

Socialøkonomisk virksomhed

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed

Artikler

Socialøkonomisk virksomhed

Hvad er en socialøkonomisk virksomhed, og hvorfor er socialøkonomiske virksomheder en god idé?

En socialøkonomisk virksomhed er ikke en entydig størrelse, og den endelige definition er derfor stadig til debat.

Center for socialøkonomi definerer en socialøkonomisk virksomhed således:

  • en virksomhed med et klart socialt formål
  • en virksomhed, der er organisatorisk uafhængig af det offentlige
  • et eventuelt overskud geninvesteres i virksomheden
  • virksomheden er en selvstændig juridisk enhed med eget CVR. nummer

Hvor rummeligt er det ”normale” arbejdsmarked – hvor rummeligt kan det blive?

Vi lever i en tid, hvor alting går stærkere og stærkere – vi skal være fleksible og omstillingsparate, og der ser ikke ud til at være plads til dem, der falder uden for normen.

Der er i det danske samfund en stor gruppe mennesker med forskellige former for funktionsnedsættelser, som ikke kan klare sig på det ordinære arbejdsmarked. Heller ikke med en ansættelse på særlige vilkår.

Hvad gør vi ved den store gruppe, der er ”udenfor”?

Alt efter opgørelsesmetoden ser det ud til, at et sted mellem 600 – 800.000 danskere i den erhvervsaktive alder står uden for arbejdsmarkedet
Det kan være førtidspensionisten, som kan arbejde få timer om ugen i et skånejob, eller det kan være den udviklingshæmmede, der kan arbejde i 37 timer – i nedsat tempo, med klart definerede arbejdsopgaver og intens støtte.
Det store spørgsmål er så, hvordan vi kan inkludere disse grupper på arbejdsmarkedet – og om de socialøkonomiske virksomheder kan spille en central rolle i disse bestræbelser.

Hvad kan en socialøkonomisk virksomhed, som andre virksomheder ikke er i stand til?

Vores virksomhed, defineres således af vores medarbejdere:

  • her er ”højt til loftet”
  • plads til forskellighed
  • funktionsnedsættelserne fylder ikke i hverdagen
  • der er arbejde, der skal gøres. Det er ikke ligegyldigt, om du kommer
  • løn- og arbejdsvilkår følger det øvrige arbejdsmarked

Den rummelighed, som vi og andre socialøkonomiske virksomheder er kendetegnet ved, KAN være svær at forene med økonomisk overskud.

Det er ikke umuligt, for vi ser eksempler på, at det kan lade sig gøre.

Definitionen på socialøkonomi skal være så bred, at den rummer alle aspekter af hel eller delvis selvforsørgelse.

Under den forudsætning kan socialøkonomiske virksomheder være en væsentlig spiller i forhold til at åbne arbejdsmarkedet for de mange, der står uden for.

I Huset Venture Nordjylland arbejder vi for at skabe en arbejdsplads, hvor rummeligheden går hånd i hånd med en produktion af serviceydelser, som afhændes på markedsvilkår. Vores medarbejderstab består primært af mennesker, som er tilkendt et flexjob på baggrund af en varigt nedsat erhvervsevne. Vi har også 3 førtidspensionister ansat i skånejob i få timer om ugen, og vi har 4 medarbejdere, som arbejder på ordinære vilkår.

Vi vil gerne tjene penge – men ikke på bekostning af rummeligheden. Det er hele tiden en balancegang at vægte det sociale i forhold til det økonomiske, og det er en afvejning, der til stadighed er på dagsordenen.

Her i huset tror vi på, at det kan lade sig gøre. Vi har skabt en arbejdsplads, hvor der er rummelighed, vareproduktion og plads til det hele menneske. Vi vil gerne arbejde for, at der etableres mange flere socialøkonomiske virksomheder i Nordjylland

Her kan du se en liste over socialøkonomiske virksomheder i Danmark

En hjemmeside af Huset Venture Nordjylland - Bouet Møllevej 16 - 9400 Nørresundby - Tlf: 99 30 16 16 - huset@hv-nord.dk - CVR: 30230523